Årets handledare tror på mångfaldens magi

Bild 1 av 1
Johan Stahre
Johan Stahre arbetar ofta i Sii-labbet på Lindholmen.

Johan Stahre, professor i produktionssystem, har utsetts till Årets handledare 2022/2023.

Utmärkelsen, som delas ut av Doktorandsektionen, kom som en total överraskning för Johan Stahre, som handlett doktorander i någon form sedan 1995.

– Doktoranderna är det viktigaste vi har, det är de som bär kunskapen vidare ut från Chalmers till både industrin och akademin. Att bli nominerad av dessa smarta människor som man fått möjligheten att handleda, att de tycker man gör ett bra jobb, gör det här till ett av de finaste pris man kan bli tilldelad, säger han.

Johan Stahre är professor i produktionssystem och chef för avdelningen för produktionssystem på institutionen för industri- och materialvetenskap.

Enligt prismotiveringen är en viktig faktor i hans handledarskap att han försöker förstå personen bakom studenten.

– Det intresserar mig vad folk tycker och tänker – det påverkar hur de agerar. Doktorander är där de är i livet, med personliga och professionella upp- och nedgångar som alla andra. Då är det viktigt att inte mötas på fel nivå. Jag försöker så gott jag kan lyssna på var människan befinner sig i livet innan jag börjar handleda och coacha.

"Människor är inte vetenskapliga teorier"

Johan Stahre menar att det inte finns en ”one method fits all” eller färdig form för doktorandstudenter.

– Alla handledare har delat skratt, gråt och tandagnisslan med sina doktorander, det är få som inte har några svackor. Då gäller det att kombinera både mentorskap och coachning, att vara flexibel och möta folk där de är. Jag tror på att förstärka bra sidor och lära sig använda dem, det är så man kan skapa ett framgångsrikt beteende.

– Det kanske blir lite motsägelsefullt när vi samtidigt sysslar med vetenskap som går ut på att ge konstruktiv kritik och sticka hål på hypoteser. Men människor är inte vetenskapliga teorier, säger han.

Trots att han handlett i snart 30 år tycker han att doktoranderna som grupp inte ändrat sig så mycket genom åren. Däremot ser han en stor skillnad i samarbetsklimatet mellan lärosätena.

– Förr i tiden var det mycket konkurrens mellan till exempel KTH, Lund och Chalmers. Men under snart 15 år har vi byggt upp ett nationellt samarbete inom Svenska Produktionsakademien, med 13 högskolor och cirka 35 professorer. Samarbetet har gjort att lärosätena specialiserat sina kurser. Doktoranderna kan då gå riktigt bra kurser runt landet, man umgås och blir vänner för livet. Oavsett om doktorerna sedan hamnar i akademin eller industrin så känner de varandra väl. Det är lätt att plocka upp luren och få hjälp av varandra, samarbetet är bra för Sverige.

Att det bildats en starkt ”community” inom produktionsområdet i Sverige hjälper även handledarna.

– Behöver doktoranderna hjälp med bihandledning från ett annat expertområde kan jag alltid ringa en kollega för att få hjälp.

Mångfald skapar dynamik

Förutom personkännedom är också mångfald ett viktigt område i Johan Stahres handledning. Målet är att ha hälften män och kvinnor samt hälften svensk- och utlandsfödda bland både doktorander och övriga medarbetare, något man ofta lyckas uppnå på avdelningen. För Johan Stahre är det mer än bara ett siffermål att bocka av. Han talar i stället om den särskilda dynamik som mångfalden skapar.

– Om man har en workshop med personer från Mexiko, Tyskland, Brasilien, Indien, Kina och Sverige där hälften är män och hälften är kvinnor…då uppstår magi. Alla dessa perspektiv gör att man kan bryta stereotyper. Deltagarna vågar säga att ”det här kanske inte skulle kunna funka här, men däremot där jag kommer ifrån”. Det blir en helt annan dynamik i både samtalet och forskningen.

Han tycker att mångfald i hög grad är en rekryteringsfråga.

– Man måste våga vara uthållig i mångfaldsarbete. Det är mer bekvämt att anställa personer som lika, men det ger inte samma långsiktiga effekt. Det kan så klart bli konflikter med många olika perspektiv, men den baksidan är lätt att ta jämfört med fördelarna, säger han och tillägger att han förstår att det kan låta ”floskligt”.

– Men har man upplevt magin, då vet man att det är sant.

Johan Stahre tar emot priset som årets handledare vid doktorspromotionen den 13 maj.

Juryns motivering

"Johan är en glad och omtänksam handledare. Han strävar efter att förstå andra och är ivrig att lära sig om ledarskap och inkludering. Johan förtjänar sina studenters förtroende genom att lyssna och stötta dem, men också genom att visa att han litar på dem. Han bryr sig och uppmärksammar sina studenters behov i olika faser av deras doktorandutbildning och anpassar sin ledarstil. Han är uppmuntrande och stöttande när de tvivlar på sig själva. Han hjälper dem att sätta deras forskning i kontext när de inte kan se betydelsen av sitt eget arbete. Han är mycket öppen för feedback och mycket bra på att ge konstruktiv kritik.

Johan är en lagspelare och förstår kraften i mångfald. Därför håller han det i åtanke när han rekryterar nya personer till sitt team. Enligt hans erfarenhet är mångfaldiga team mycket kreativa och produktiva. Som ledare försöker han förstå de olika utmaningar som människor med olika bakgrunder kan möta och han stödjer dem på olika sätt. Han tror att en viktig del av handledning är att förstå personen bakom studenten.

Han tar också sin roll som chef för avdelningen på stort allvar. Han följer upp utvecklingen av inte bara sina egna studenter utan alla doktorander på avdelningen. Han arbetar för att hålla ett bra kommunikationsflöde mellan alla, han håller alla informerade och får dem att känna sig som en del av gruppen.

Av alla ovanstående skäl har doktorandnämnden vid Chalmers tekniska högskola beslutat att tilldela Johan Stahre utmärkelsen Årets handledare 2022/23."

Johan Stahre
  • Viceprefekt, Industri- och materialvetenskap

Skribent

Erik Krång