Mentorstöd

Bild 1 av 1
Studenter som talar med varandra.

En m​entor är en student som uppmuntrar och hjälper en annan student med struktur och planering av studierna. Här kan du läsa om vad det innebär samt anmäla ditt intresse för att bli mentor åt en annan student. Ett bra sätt att ha ett lärorikt extrajobb!

Bli mentor

Vad krävs för att bli mentor?

Att du är antagen till ett program/kurs på Chalmers från år 2 och uppåt eller är alumn från Chalmers. Du ska också ligga i fas med dina egna studier om du är aktiv student. Du ska vara kommunikativ och ha ett intresse för människor. Du ska också kunna dela med dig av olika studietips och stötta studenten med struktur och planering. Mentorstödet är hjälp till självhjälp och tanken är att mentorstödet ges under sex månader upp till ett år.

Får jag någon utbildning som mentor?​​​​

Du får en kortare utbildning och även handledning i grupp vid fyra tillfällen med Chalmers samordnare för pedagogiskt stöd​.

Får jag arvode?

Som mentor får du ett arvode för din insats. Du får även arvode för handledning och utbildning.

Hur stor är arbetsinsatsen?

Vanligtvis träffas mentorn och studenten 1-2 timmar per vecka.

Hur blir jag mentor?

Du fyller i formuläret nedan och skickar med ett kort personligt brev om dig själv. Därefter hör vi av oss till dig och bokar ett möte.

Referens

När du varit mentor till en eller flera studenter under minst 2 terminer och varit med på utbildningstillfällen som ges och handledning kan samordnaren vara referens för dig när du söker arbete vid förfrågan.

Formulär - För dig som vill bli mentor

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av Chalmers för att administrera detta ärende. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.chalmers.se/personuppgifter.

Så fungerar mentorsstödet 

Mentorns roll

En mentors roll är att fungera som ett stöd, att uppmuntra och hjälpa studenten och att strukturera och planera studierna.

Chalmers ska vara en tillgänglig högskola, där en funktionsnedsättning inte ska vara ett hinder för studierna.
Personer med en funktionsnedsättning ska känna sig delaktiga och behandlas jämlikt precis som alla andra studenter. Det innebär att alla ska kunna tillgodogöra sig information och delta i aktiviteter utifrån sina förutsättningar.
Studenter med funktionsnedsättning kan ansöka om att få en mentor via Nais.

Att vara mentor innebär att du och studenten träffas och tillsammans skapar verktyg och förutsättningar för att studenten på egen hand ska kunna genomföra sina studier.

Studenten kan behöva hjälp att orientera sig i de digitala plattformar som är kopplade till lärosätet såsom studentportal, schema, salar och kursplaner. Vanligtvis träffas ni en gång i veckan, men i början kan det vara bra att träffas två gånger i veckan.

Samarbetet mellan mentorn och studenten
Mentorsstödet grundar sig på studentens initiativ och vilja. Studenten bestämmer vad mentorn behöver veta om denne för att samarbetet ska kunna fungera på bästa sätt. Tillsammans kommer ni överens om ramarna för samarbetet: Hur ni kontaktar varandra, och var ni träffas.

Uteblir studenten utan anledning från två besök med sin mentor, avbryter samordnaren mentorsstödet.

Alla studenter ska kunna delta i aktiviteter utifrån sina förutsättningar!

Struktur och tidsramar

Mentorn och studenten hittar tillsammans lämpliga strategier för

 • Studieteknik
 • Struktur, organisering, planering av studier
 • Tidsscheman och veckoplanering
 • Prioritering av uppgifter
 • Orientera sig i Chalmers digitala plattformar

Mentorn stöttar inte med

 • Att agera handledare eller lärare
 • Att skriva innehåll i text eller att korrekturläsa
 • Att fungera som kontaktperson eller terapeut

Tidsramar

 • Mentorsstöd ges för ett läsår i taget, önskar student eller mentor avsluta uppdraget i förtid, kontakta pedagogiskt stöd.
 • Mentor och student har kontakt en timme i veckan. Upp till två timmar kan tillstyrkas i början av samarbetet.
 • Viktigt är att både mentor och student respekterar och håller överenskomna tider.
 • Meddela varandra om mötet ställs in, mentorn rapporterar till pedagogiskt stöd om detta sker vid fler än tre tillfällen.

Kom väl förberedd till varje möte!

Ansvar

Studentens ansvar

Studenten ska komma väl förberedd till mentorsträffar och ta med det material som behövs för att planera och organisera studierna: kursplan, schema, litteratur och kalender. Om samarbetet inte fungerar kontakta pedagogiskt stöd.

Mentorns ansvar

Mentorn deltar på utbildning och handledning som pedagogiskt stöd erbjuder. Mentorn ordnar med plats för mötet efter att stämt av med student.

Mentorn ska komma förberedd till mötet. Mentorn ansvarar för att inte föra samtalen med studenten vidare. Om mentorn behöver rådgöra med någon, kontakta pedagogiskt stöd.

Mentorns ersättning och utbildning

 • Mentorn får ersättning enligt aktuellt arvode.
 • Mentorn erbjuds utbildning och handledning.
 • Mentorn får ett arbetsintyg där det framgår vad som har ingått i uppdraget om så önskas.

Uppföljning

Pedagogiskt stöd gör uppföljningar i mån av tid, därför är det extra viktigt att studenten och mentorn hör av sig om något inte skulle fungera eller mentorsstödet avslutas i förtid. Om studenten önskar fortsätta med mentorsstödet efter ett läsår, tala med din mentor och hör om det fungerar även för mentorn. Därefter kontaktar studenten pedagogiskt stöd som förlänger stödet och även ordnar med en ny mentor om det skulle behövas.

Två personer och träd i utomhusmiljö.

Behöver du en mentor?

Gör en ansökan i www.nais.uhr.se eller mejla pedagogisktstod@chalmers.se om du redan har ett besked i Nais. En förutsättning för att mentorsstöd ska kunna erbjudas är att samordnaren har en ledig/tillgänglig mentor.

Vill du ha ett mentorsuppdrag?
Kontakta pedagogisktstod@chalmers.se