Få tillgång till talböcker

Studenter som har en läsnedsättning kan låna inlästa böcker och böcker i punktskrift genom tjänsten Legimus. På den här sidan kan du ansöka om ett Legimuskonto. Du behöver inte ha intyg på läsnedsättning för att skaffa ett konto.

Med läsnedsättning menas att du behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den. En anpassad bok kan vara en inläst bok eller en bok i punktskrift. 

Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Mer information finns på Legimus webbplats

Ansök om ett Legimuskonto för talböcker

Ange ditt för- och efternamn
Ange ditt personnummer med 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDNNNN)
Har du en dokumenterad läsnedsättning?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av Chalmers för att administrera detta ärende. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.chalmers.se/personuppgifter.