Ansök om att bli anteckningsstödjare

Bli anteckningsstödjare
Ange ditt för- och efternamn
Ange ditt personnummer med 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDNNNN)
Har du varit anteckningsstödjare innan?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av Chalmers för att administrera detta ärende. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.chalmers.se/personuppgifter.