Registrera dig på program eller fristående kurs

Bild 1 av 1
Chalmers logotype

På Chalmers ska du själv registrera dig i Ladok innan du kan påbörja din utbildning. Registreringen är obligatorisk och tidsbegränsad.

Du som är antagen till vårterminen 2023

Du som är antagen till en sommarkurs 2023

Du som är antagen till höstterminen 2023

Inlogg till e-tjänster

Ladok: Studiedokumentationssystem
Ladok: StudiedokumentationssystemLadok för studenter är din egen studentsida i Ladok där du kan planera dina studier.
Ladok
Canvas: Lärplattform
Canvas: LärplattformI Canvas hittar du som student kurshemsidor för dina kurser samt en programhemsida för det program du tillhör.
Canvas
MyAccount: CID administrering
MyAccount: CID administreringI MyAccount kan du administratrera ditt Chalmerskonto (CID).
TimeEdit: schemavisning och lokalbokning
TimeEdit: schemavisning och lokalbokningI TimeEdit kan du söka fram scheman eller boka grupprum.
TimeEdit