DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING, HÖGSKOLEINGENJÖR

Översikt

  • Engelskt namnPRODUCT DESIGN ENGINEERING
  • ProgramkodTIDSL
  • Omfattning180 Högskolepoäng
  • Läsår2021/2022
  • UtbildningsnivåGrundnivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2021/2022

Programplanen är fastställd 2021-02-12 av utbildningsområdesansvarig.

  • 1 Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1 hp
  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).