Kursplan för Ytmodellering, fortsättningskurs

Kursplan fastställd 2021-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSurface modelling, advanced course
 • KurskodLMU605
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66114
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna LMU631 Designintroduktion och LMU602 Ytmodellering och solidmodellering, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syftar till att ge djupare kunskaper i ytmodellering. Kursen syftar vidare till att skapa förståelse för begreppet ytkvalitet. Syftet är även att utveckla kunskapen om digitalt framtagna bilder.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förstå grunderna till NURBS-kurvor och NURBS-ytor.
 • uppöva fördjupade färdigheter i handhavande av NURBS- modellering.
 • tillgodogöra sig förståelse för kontinuitetsbegreppen.
 • uppöva färdigheter i modellering med G0-, G1-, G2-, samt förståelse för G3- och G4 kontinuitet.
 • tillgodogöra sig ökade färdigheter (från grundkursen LMU602 eller motsvarande) i att modellera kurvor och ytor. Här avses både att modellera fritt i den digitala miljön, samt mot befintliga kurvor ytor med varierande kontinuitetskrav.
 • vidareutveckla förståelsen för metodiken med ytmodellering. Viktigt är att skap förståelse för att abstrahera objekt till övergripande ytor som grund för konstruktionsarbetet.
 • kunna modellera modeller med god ytkvalitet. Här avses betydelsen av Cv-punkternas inbördes placering i ett "hull" och hur detta inverkar på ytans kvalitet.
 • grundläggande förståelse för polygonmodellering.

Innehåll

Kursen ges som ett antal bestämda övningar som skall lämnas in och bedömas. I kursen ingår även övningar där studenterna skapar egna produkter utifrån givna ramar. Stor del av kursens fokus läggs på eget arbete i syfte att upparbeta färdighet i att modellera.

Organisation

Kursen genomförs som integrerade föreläsningar och övningar. Kursen kommer att genomföras med ett individuellt projekt. I det individuella projektet får studenterna själva formge en produkt där krav ställs på att vissa moment i modelleringen skall genomföras.

Litteratur

Håkan Almius, Studiotools.
Olof Wranne, Sammanställda övningsuppgifter.

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektinlämningar. Betygsskala U, 3, 4, 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.