Kursplan för Produktutvecklingsprojekt

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduct development project
 • KurskodPPU196
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65131
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp
0219 Dugga 2,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp2,5 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenterna förväntas ha läst de tidigare kurserna enligt programplan för högskoleingenjörsingenjörsprogrammen i maskinteknik och design och produktutveckling.

Syfte

Kursen syftar till att i projektform lära ut och träna systematiska metoder och verktyg för produktutveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för grundläggande teoretiska begrepp och modeller avseende produktutveckling och projektstyrning, samt för typiska gruppdynamiska förlopp.
 • tillämpa metoder för att kartlägga kundbehov och omsätta dessa i tekniska kriterier.
 • tillämpa metoder för projektstyrning, dvs. projektdefinition, tid- och resursplanering.
 • välja, anpassa och tillämpa lämpliga metoder och modeller i produktutvecklingsarbetet inom ramen för ett nyutvecklings- eller omkonstruktionsprojekt.
 • skapa modeller av en produkt i syfte att lära.
 • effektivt söka efter information i böcker, tidskrifter och i Chalmers databaser, och att värdera den med avseende på relevans och kvalitet.
 • presentera resultatet från ett projektarbete muntligt och skriftligt.

Innehåll

Teorier och metoder avseende projektstyrning och produktutveckling kommer att behandlas på föreläsningar och övningar. En större konstruktionsuppgift ska lösas där delar av kursstoffet tillämpas. Studenterna förväntas också utgå från tidigare förvärvade kunskaper och applicera dessa i nya sammanhang. Uppgiften är antingen inriktad mot omkonstruktion av en befintlig produkt eller mot nykonstruktion och utförs om möjligt i samarbete med industrin.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar och projektarbete.

Litteratur

Meddelas senast två veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betyget baseras på resultat från dugga, inlämningsuppgifter och projektarbete.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-12-20: Examinator Examinator ändrat från Göran Gustafsson (gorang) till Erik Hulthén (huleri) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]