Människa - teknik - samhälle

Översikt

  • Engelskt namnHumans, Technology, Society
  • ProgramkodMTS
  • Omfattning0 Högskolepoäng
  • Läsår2022/2023

Årskurs 1

Programplan för läsår 2022/2023

Programplanen är fastställd 2022-02-14 av utbildningsområdesansvarig.

  • 1 Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
  • *: Modulen omfattar undervisning i annan period
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).