Kursplan för Resurser och innovationer i ett kemiskt och historiskt perspektiv

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnResources and innovation in a chemical and historical context
 • KurskodKBT265
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKMT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 53134
 • Max antal deltagare26
 • Min. antal deltagare12
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Gymnasiekemi. Färdigheter i rapportskrivning motsvarande kandidatarbetsnivå.

Syfte

Kursen syftar till att ge ett historiskt, ekonomisk och teknisk perspektiv på hur världens fördelning och utnyttjande av råvaror lett till konflikter och både välstånd och fattigdom, samt varit pådrivande för teknisk innovation och företagsamhet för en hållbar användning av våra naturresurser. Kursdeltagaren fördjupar sin förståelse för samspelet mellan social, politisk och ekonomisk förändring med teknikens framsteg.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva hur vårt utnyttjande av naturresurser lett till konflikter och både välstånd och fattigdom samt varit en drivkraft för teknisk innovation.
 • identifiera etiska och sociala dilemman som uppkommer genom konkurrens om råvaror.
 • sätta nyvunna insikter i relation till sin framtida roll som ingenjör.
 • tänka vetenskapligt, förhållningsätt till teorier och modeller

Innehåll

 • Resursbehov i olika branscher.
 • Ekonomisk tillväxt.
 • Vem äger råvarorna.
 • Nyttjande av naturresurser och miljön.
 • Hållbar användning av naturresurser.
 • Nya tekniker för en effektiv användning av råvaror.
 • Hållbar produktion av råvaror med ny teknik.
 • Konflikter i kampen om naturresurserna.
 • Projektarbete

Organisation

Perspektivgivande föreläsningar med deltagare från olika fakulteter. Projektarbete med handledare från teknisk fakultet samt ekonomisk/humanistisk fakultet.

Förslag till projekt

 • Salt (NaCl): Från "salaire" till klor-alkali industrin via franska revolutionen.
 • Ädelmetaller: Från de gamla egyptierna via conquisadorerna och alkemisterna till katalysatorer.
 • Gödsel: Ökad jordbruksproduktion eller krut till kungens armé? Konstgödsel och Haber-Bosch processen.
 • Olja och kol: Från valfett och Mr. Drakes borrtorn till syntetiska diamanter och Sydafrika under apartheid.
 • Strategiska metaller kopplade till kärnkraft och kärnvapen: Från afrikanska kungar och hemliga zirkoniumtransporter till svensk uranbrytning och det svenska kärnvapenprogrammet.
 • Fetter: Från smörbrist och Napoleon III till kakaofett från genförändrade växter.
 • Aluminium: Från kejsarens tallrik via "Fröken Smilla" till ölburkar och Island.
 • Informationsteknologi: Från papyrus och Gutenberg via den välbevakade Borrowdale gruvan i England och franska revolutionen till kopieringmaskinen och kiselteknologi.
 • Svenskt stål: Från myrmalm och vallonner till järnvägsräls och kanoner.
 • Alkaloider: Från mescalin och tobaksplantage via opiumkriget till penicillin och dagens globala jakt på biologiska råmaterial.
 • Polymerer: Från gummiträd till Stenungsund.
 • Vatten: Från Nilens översvämningar till konstbevattning, vattenkraft och omvänd osmos.
 • Vitamin A-brist: Från ett globalt hälsoproblem till Golden Rice.
 • Bioetanol: Ökade matpriser eller utnyttjande av avfall och förnyelsebara naturresurser.
 • Massa/tidningspapper/skog
Kursen är inte blockschemalagd utan schemat kommer så långt det är möjligt att anpassas efter de registrerade studenternas andra valda kurser.

Litteratur

meddelas senast två veckor innan kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

dugga, projektarbete

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.