MOBILITETSTEKNIK, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnMOBILITY ENGINEERING, MSC PROGR
 • ProgramkodMPMOB
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2022/2023
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 1

Programplan för läsår 2022/2023

Programplanen är fastställd 2022-02-18 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Obligatoriskt valbara: Obligatoriskt valbara kurser (DAT405, EEN135, EEN140, MHA021, MMA151, MMA163, MMA169, MMF062, MMS175, MMS180, MMS185, MMS190, MMS200, MMS205, MMS235, MMS240, MTF073, MTF236, MTF242, SJO747, TME047, TME085, TME095, TME102, TME146, TME170, TME180, TME192, TME196, TME202, TME245, TME260) 37,5 hp av kurserna krävs för examen
 • 2 Rekommendation: Profil - Marin teknik (MMA151, MMA163, MMA169, MMS185, MMS190, MMS205, SJO747)
 • 3 Rekommendation: Profil - Flyg- och raketteknik (MMS175, MMS235, MMS240, TME085)
 • 4 Rekommendation: Profil - Fordonsteknik (MMF062, MTF236, MTF242, TME047, TME095, TME102, TME170, TME180, TME192, TME196, TME202)
 • 5 Rekommendation: Profil - Järnvägsteknik (MMS180, MMS200)
 • 6 Rekommendation: Lämpliga för alla profiler (EEN135, EEN140)
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
 • *: Modulen omfattar undervisning i annan period