Kursplan för Projekt inom aerospace

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject in aerospace
 • KurskodMMS240
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMOB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 89140
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0122 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Strömningslära

Syfte

Kursen ämnar introducera studenten till avancerad forskning inom aerospace genom numeriska och/eller experimentella forskningsrelaterade arbete i arbetsgrupper. Kursen betonar metodik, projektering för komplexa problem med begränsad information tillgänglig och öppna lösningsrymder.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • kunna kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar,
 • kunna hantera problem med öppna lösningsrymder, detta inkluderar att hantera osäkerhet och begränsad information,
 • kunna tillämpa tidigare utvecklade kunskaper och färdigheter om teori, metoder och verktyg för att hantera industriella problem och simuleringar inom den tillämpade mekaniken,
 • kunna skapa lämpliga simuleringsmodeller och experiment för att lösa ett specifikt problem inom aerospace,
 • kunna använda känslighetsstudier och osäkerhetsanalys i designprocessen för att identifiera viktiga aspekter i det studerade området
 • kunna kritiskt granska slutprodukten och identifiera alternativa metoder och tillvägagångsätt.
 • kunna skriftligt och muntligt redovisa en större teknisk undersökning och behärska de specifika målen för det valda projektet.
 • Presentera och kommunicera resultat till medstudenter

Innehåll

Kursen består främst av projektarbete i grupp under handledning och föreläsningar i klassrum. Studenten kommer tilldelas material och förväntas att individet studera detta innan föreläsningar och diskussioner.

Föreläsningarna innehåller följande moment:
 • Problemformulering och identifiera kända och okända fundamentala begränsningar
 • Osäkerheteter, planering och riskmitigering
 • Tillgängliga experimentella och numeriska metoder
 • Efterbearbetning av numeriska och experimentella resultat
Kursen ämnar utföra ett studiebesök till relevant industri.

Kursen ämnar utföra forskningsrelevanta experimentella studier i Chalmers L2 vind tunnel.

Organisation

Projektarbete med handledning och integrerade föreläsningar. Studiemiljön är organiserad kring pågående forskning inom aerospace och kursupplägget strävar att efterlikna miljön hos en forskningsgrupp eller en arbetsgrupp av beräkningsingenjörer.

Klassen delas in i projektgrupper med 3-6 studenter vardera. Avsikten är att varje grupp skall kunna delas upp i undergrupper som arbetar parallellt med olika uppgifter inom projektet.

Litteratur

Tropea, C., Yarin, A. L., & Foss, J. F. (Eds.). (2007). Springer handbook of experimental fluid mechanics. Berlin: Springer.

Föreläsningsanteckningar och projektspecifik litteratur

Examination inklusive obligatoriska moment

De individuella betygen bestäms till 70% från gruppens prestationer och till 30% från individuella bidrag. Varje student skall också skriva en journal över arbetsinsatser.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-05-11: Block Block A tillagt av Valery Chemoray
   [Kurstillfälle 1]