Kursplan för Kvalitetsledning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-12-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnQuality management
 • KurskodIEK313
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPQOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36117
 • Max antal deltagare75
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator DIG
 • Kontakta examinator DIG
 • 17 Aug 2023 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36116
 • Max antal deltagare75
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Mar 2023 em J DIG
 • 08 Jun 2023 em J DIG
 • 17 Aug 2023 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Målet med kursen är att hjälpa studenter att förvärva kunskap om olika initiativ för ökad kvalitet och att bättre förstå ämnet kvalitets- och verksamhetsutveckling. Kursen syftar också till att hjälpa studenterna att utveckla praktiska förmågor med syfte att kunna facilitera förbättringsinitiativ.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva kvalitets- och verksamhetsutveckling samt dess centrala principer och innehåll
 • Beskriva orsakerna för verksamheter att förbättra och barriärer mot förbättring
 • Beskriva hur framgångsrika verksamheter arbetar samt kunna tillämpa olika sätt att utvärdera verksamheter
 • Beskriva hur och när olika principer och metoder rörande kvalitets- och verksamhetsutveckling kan användas i praktiken
 • Beskriva hur kvalitets- och verksamhetsutveckling för organisationer
 • Tillämpa olika principer och metoder för att praktiskt förbättra verksamheter, processer, tjänster och produkter

Innehåll

Kursen ger en översikt i kvalitets- och verksamhetsutvecklingsområdet och praktisk träning. Kursen innehåller lektioner, seminarier, övningar, och grupparbeten. Gästföreläsare ger insikter om hur olika initiativ inom kvalitets- och verksamhetsutveckling är genomförda i praktiken.

Ämnen som kursen tar upp inkluderar:
 • Centrala principer inom kvalitets- och verksamhetsutveckling
 • Syftesdrivna verksamheter, kundorientering och kundbehov
 • Processledning och processförbättring
 • Six Sigma, Lean Produktion , Agile
 • Ledning och ledarskap, samt motivation
 • Förbättringsarbete
 • Kvalitets- och verksamhetsutveckling i praktiken
 • Ledningssystem, samt utvärdering och revision
 • Standarder som ISO 9001 och utmärkelsemodeller
 • Framgångsrika och högpresterande verksamheter
 • Management innovationer och trender

Organisation

De centrala byggstenarna är lektioner, gruppövningar och individuellt arbete.

Litteratur

Eriksson, H. (2020). Five principles of Excellent Organizations. Förbättringsakademin, Göteborg, Sweden.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination innehåller skriftlig hem-tentamen, interaktiv utvärdering, inlämningar samt workshops.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2023-03-28: Inställd Ändrat till inställd av Henrik Berglund
   [2023-06-08 7,5 hp, 0119] Inställt - IEK313
  • 2022-12-19: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av examinator
   [0119 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-12-15: Institutionstenta Inte längre institutionstenta av Henrik Eriksson
   [7,5 hp, 0119] Ges ej av institution
  • 2022-12-15: Institutionstenta Inte längre institutionstenta av Henrik Eriksson
   [7,5 hp, 0119] Ges ej av institution
  • 2022-12-15: Institutionstenta Ändrat till institutionstenta av Henrik Eriksson
   [7,5 hp, 0119] Ges av institution
  • 2022-12-15: Tentamenslängd Tentamenslängd 4 timmar tillagt av Henrik Eriksson
   [2023-06-08 7,5 hp, 0119]
  • 2022-12-15: Institutionstenta Inte längre institutionstenta av Henrik Eriksson
   [7,5 hp, 0119] Ges ej av institution
  • 2022-12-15: Tentamensdatum Tentamensdatum 2023-06-08 Eftermiddag tillagt av Schemagruppen
   [7,5 hp, 0119]
  • 2022-12-15: Tentamensdatum Tentamensdatum 2023-03-16 Eftermiddag tillagt av Schemagruppen
   [7,5 hp, 0119]
  • 2022-12-15: Tentamenslängd Tentamenslängd 4 timmar tillagt av Henrik Eriksson
   [2023-03-16 7,5 hp, 0119]
  • 2022-12-15: Institutionstenta Inte längre institutionstenta av Henrik Eriksson
   [7,5 hp, 0119] Ges ej av institution
  • 2022-12-15: Institutionstenta Inte längre institutionstenta av Henrik Eriksson
   [7,5 hp, 0119] Ges ej av institution
  • 2022-12-15: Tentamenstid Tentamenstid ändrat från Förmiddag till Eftermiddag av Schemagruppen
   [7,5 hp, 0119]
  • 2022-12-15: Tentamenstid Tentamenstid ändrat från Förmiddag till Eftermiddag av Schemagruppen
   [7,5 hp, 0119]
 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-12-19: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av examinator
   [0119 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination