INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM

Översikt

  • Engelskt namnINNOVATIVE AND SUSTAINABLE CHEMICAL ENGINEERING, MSC PROGR
  • ProgramkodMPISC
  • Omfattning120 Högskolepoäng
  • Läsår2019/2020
  • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2019/2020

Programplanen är fastställd 2018-02-13 av utbildningsområdesansvarig.

  • 1 Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
  • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
  • *: Modulen omfattar undervisning i annan period