Kursplan för Inledande diskret matematik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to discrete mathematics
 • KurskodTMV210
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDAT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 49138
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0104 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2019 em H
 • 08 Jan 2020 fm SB_MU
 • 28 Aug 2020 em J

I program

Examinator

 • Jakob Palmkvist
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • TMV105 Matematik D

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper om diskreta matematiska strukturer som behövs för högskolestudier, främst sådana som har anknytning till datorer och programering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förstå grundläggande matematik som är viktig för tekniska studier i allmänhet och studier i datavetenskap och informationsteknik i synnerhet,
 • förstå och kunna använda det matematiska språket,
 • föra enkla matematiska resonemang och bevis,
 • ha förmåga att presentera matematiska resonemang
 • ha övat sin kompetens i problemlösning

Innehåll

Kursen består av olika teman. Inom varje tema studeras relevanta matematiska begrepp. Samma kursmoment återkommer, i fördjupad framställning, i fler teman. De moment som ingår i kursen är:

 • Logik
 • Grundläggane matematiska begrepp: mängdlära, funktioner och relationer
 • Bevisteknik: direkta bevis, induktion och rekursion, motsägelsebevis
 • Heltalsaritmetik
 • Kombinatorik
 • Grafteori

Vissa grundläggande begrepp såsom mängder och funktioner introduceras i den introduktionskurs som föregår denna kurs, men de kommer att repeteras även i denna kurs. Bevisteknik kommer inte att behandlas som ett separat inslag utan kommer snarare att genomsyra alla moment i kursen. Logikmomentet kommer att utvecklas och ges i samarbete med lärare från institutionen för datavetenskap.

Mer detaljerade listor av lärandemål för kursens olika delar kan man hitta på den aktuella kurshemsidan:


Organisation

 Kursverksamheten består av:

 • Föreläsningar där den matematiska teorin först presenteras.
 • Lektioner där uppgifter, främst med inte endast från kursboken, löses dels av läraren vid tavlan och dels av studenterna själva enskilt och/eller i grupp (självstudier).
 • Hemuppgifter som lösas i grupp och som presenteras muntligt framför klassen för bonuspoäng (kryssuppgifter)
 • Maple-TA uppgifter (kanske, ej bestämt ännu för HT-2016)
 • SI-verksamhet (läraren står utanför detta)

Litteratur

Johan Jonasson och Stefan Lemurell: Algebra och diskret matematik, Studentlitteratur, Lund, 2004.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Bonuspoäng från kryssuppgifterna (och möjligen Maple-TA) ränkas in.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-20: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2020-01-08 7,5 hp, 0104]
  • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen av grunnet
   [2019-10-26 7,5 hp, 0104]
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-06-05: Examinator Examinator ändrat från Peter Hegarty (hegarty) till Jakob Palmkvist (jakobpal) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]