Kursplan för Ändliga automater och formella språk

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFinite automata and formal languages
 • KurskodTMV028
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52139
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp
 • 19 Mar 2020 em SB_MU
 • 19 Aug 2020 fm J
0219 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • TMV025 Ändliga automater och formella språk
 • TMV026 Ändliga automater och formella språk
 • TMV027 Ändliga automater och formella språk

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper i diskret matematik och programmering.

Syfte

Kursen handlar huvudsakligen om ändliga automater, reguljära uttryck och kontextfria grammatiker. Den innehåller också en kort introduktion till Turingmaskiner.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse:

 • Definiera olika begrepp inom automatteori och teorin om formella språk, som (icke-) deterministisk automat, reguljärt uttryck, reguljärt språk, kontextfri grammatik, kontextfritt språk samt Turingmaskin.
Färdighet och förmåga:
 • Bevisa egenskaper hos (vissa) språk, grammatiker och automater med rigorösa matematiska metoder.
 • Utforma ändliga automater, reguljära uttryck och kontextfria grammatiker som accepterar eller genererar vissa språk.
 • Beskriva språket som accepteras av en ändlig automat eller som genereras av ett reguljärt uttryck eller en kontextfri grammatik.
 • Transformera beskrivningar av reguljära språk mellan följande formalismer: deterministiska och ickedeterministiska ändliga automater samt reguljära uttryck.
 • Förenkla automater och kontextfria grammatiker.
 • Avgöra om ett ord hör till ett visst (reguljärt eller kontextfritt) språk.
 • Utforma Turingmaskiner för enkla uppgifter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • Manipulera formella beskrivningar av (vissa) språk, grammatiker och automater.

Innehåll

Ändliga automater och reguljära uttryck är enkla beräkningsmodeller. De används bland annat för lexikalanalys, mönsterigenkänning, och styrning av trafiksignaler. Vidare kan deras teori illustrera grundläggande begrepp inom mängdlära och läran om diskreta strukturer.


Kontextfria grammatiker används för att parsa och analysera både konstgjorda språk (till exempel programmeringsspråk) och naturliga språk.


Turingmaskiner ger en mer uttrycksfull beräkningsmodell. De hjälper dataloger att förstå begränsningarna hos mekaniska beräkningar genom att ge en precis definition av algoritmbegreppet.


Innehåll i lite mer detalj: Bevis. Ändliga automater, reguljära uttryck och relaterade algoritmer. Kontextfria grammatiker. Egenskaper hos reguljära och kontextfria språk. Kort introduktion till Turingmaskiner.

Organisation

Föreläsningar, övningar.

Litteratur

Kurslitteratur kommer att publiceras senast 8 veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras med individuella inlämningsuppgifter och en individuell skriftlig tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-03-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av annbe
   [2020-03-19 6,0 hp, 0119]