Kursplan för Statistisk databehandling

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStochastic data processing and simulation
 • KurskodTMS150
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20119
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0103 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Information saknas

  Särskild behörighet

  För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
  Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  En grundläggande kurs i matematisk statistik. Viss programmeringsvana förutsätts (i till exempel MATLAB, R, Mathematica eller C/C++) - kontakta examinatorn för eventuella ytterligare frågor om detta.

  Syfte

  Syftet med kursen är att introducera studenten för några viktiga programmeringsspråk för matematiska och statistiska beräkningar, genom användning av dessa för lösning av konkreta problem. 

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • använda kursens programmeringsspråk som naturliga redskap i senare kurs,
  • ha utvecklat problemlösningsfärdigheter,
  • manövrera på ett naturligt och givande sätt mellan analytiska metoder och numeriska datorbaserade metoder,
  • rapportskrivning mha LaTeX.
  Innehåll

  Kärnan i kursen består av flera olika projekt inom olika delar av matematisk statistik med tillämpningar, som till exempel matematisk finans och bioinformatik.
  Varje projekt innehåller ett antal problem som ska lösas med användning av ett givet programmeringsspråk, till exempel Matlab, Python eller R. Projekten introduceras under lektioner och programmeringsspråken introduceras under lärarledda demonstrationer. Projektrapporterna skrivs i LaTeX.

  Organisation

  Lektioner som introducerar projekten. Demonstrationer av programpaket. Handledning av projekt.

  Litteratur

  Huvudsakligen utdelad / elektronisk material. Se kurshemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras via de rapporter studenterna författar om resultaten av arbetet med projekten. Betyg bestäms utgående från hur projektproblemen lösts och skrivits om i rapporterna.