Kursplan för Produktutvecklingsprojekt

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduct development project
 • KurskodTME271
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66129
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp
  0219 Dugga 2,5 hp
  Betygsskala: TH
  2,5 hp
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • TME270 Produktutvecklingsprojekt

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  Studenterna förväntas ha läst de tidigare kurserna enligt programplan för design och produktutveckling.

  Syfte

  Kursen syftar till att i projektform lära ut och träna systematiska metoder och verktyg för produktutveckling.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för grundläggande teoretiska begrepp och modeller avseende produktutveckling och projektstyrning. Redogöra för typiska gruppdynamiska förlopp.
 • Tillämpa metoder för att kartlägga kundbehov och omsätta dessa kundbehov till tekniska kriterier
 • Tillämpa metoder för projektstyrning. Här avses projekt definition, tid- och resursplanering.
 • Kunna välja tillämpa och anpassa lämpliga metoder och modeller i produktutvecklingsarbetet inom ramen för ett utvecklingsprojekt och eller redesignprojekt.
 • Sammanställa och presentera resultatet från ett projektarbete muntligt och skriftligt
 • Skapa virtuella modeller och eller fysiska prototyper av en produkt för att verifiera måluppfyllnad.

 • Innehåll

  Kursen innehåller teorier och metoder för projektledning och projektutveckling. Ett större utvecklingsprojekt genomförs. Detta projekt involverar kunskaper från kursen samt kunskaper inhämtade tidigare under programmet. Projektet skall om möjligt involvera externa intressenter från näringslivet.

  Organisation

  Föreläsningar, övningar och projetarbete. Kursen har CDIO-karaktär. Projektarbetet skall i möjligaste mån ha anknytning till verkliga industriella problemställningar. Arbetet bedrivs i grupper.

  Litteratur

  Meddelas senast två veckor innan kursstart

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Dugga, övningsuppgifter och graderat projekt. Varierande examinationsformer kan förekomma

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2019-09-17: Examinator Examinator ändrat från Mats Alemyr (malemyr) till Göran Gustafsson (gorang) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]