Kursplan för Drivlinans mekanik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPowertrain mechanics
 • KurskodTME170
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAUT
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 06115
 • Max antal deltagare40
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 17 Jan 2020 em SB_MU
 • 07 Apr 2020 em DIST
 • 18 Aug 2020 em J

I program

Examinator

 • Lucien Koopmans
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Mekanik och Maskinelement.

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskap om modellering, analys och designaspekter av fordons drivlinekomponenter och system inklusive förbränningsmotorer, växellådor samt andra komponenter som är delaktiga i överföringen av arbete från kolv till hjul.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Identifiera, beskriva och kunna välja de mest använda komponenterna och delsystemen i ett fordons drivlina
- Modellera och simulera egenskaper och prastanda för mekaniska system hos förbränningsmotorer och andra drivlinekomponenter
- Syntetisera (skapa), motivera och utvärdera den mekaniska konstruktionen hos en drivlina

Innehåll

Kursen innehåller följande:
- Mekanisk beskrivning av en drivlina
- Komponenter (t.ex. differentialer, planetväxlar, mekanismer och system för växling, aspekter av smörjning och tribology)
- Analys- och simuleringsteknik
- Manuell (och "automatic manual") växellåda
- Automatisk växellåda
- CVT-växellåda
- Power split
- Kopplingar och momentomvandlare
- Balansering av förbränningsmotorer
- Överväganden kring konstruktion av mekaniska komponenter i förbränningsmotorer
- Överväganden kring val av transmission för ett givet fordon

Kursen är kopplad främst till tre globala hållbarhetsmål nämligen:

 • #3, hälsa och välbefinnande, till exempel avgasemissioner
 • #7, hållbar energi för alla, till exempel verkningsgrad / CO2
 • #13, bekämpa klimatförändringar, till exempel verkningsgrad / CO2

Organisation

- Föreläsningar
- Inlämningsuppgifter

Litteratur

Föreläsningsanteckningar

Följande bok kan användas som referens:
Heinz Heisler, Vehicle and Engine Technology, second edition, SAE International, 1999, ISBN : 978-0-768-00237-9

Examination inklusive obligatoriska moment

Det är en avslutande skriftlig tenta. Fullgjorda inlämningsuppgifter krävs för att få tentera.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-13: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av annbe
   [2020-01-17 7,5 hp, 0108]