Kursplan för Fordonssystemteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEngineering of automotive systems
 • KurskodTME121
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAUT
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Maskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 06113
 • Max antal deltagare80
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0112 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
 • 28 Okt 2019 fm M
 • 07 Jan 2020 em M
 • 26 Aug 2020 fm J
0212 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp

  I program

  Examinator

  • Giulio Bianchi Piccinini
  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • TME120 Engineering of automotive systems

  Behörighet

  Information saknas

  Särskild behörighet

  För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
  Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Teknisk kandidatexamen i maskinteknik, eller matematik, eller fysik.

  Syfte

  Det övergripande syftet är att studenten ska förstå:
  Fordonet som ett system av tekniska lösningar
  Kravsättning av ett komplett fordon med krav som kommer från kunden, fordonstillverkaren och samhället
  Nedbrytning av krav till verifierbara krav på delar av fordonssystemet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Illustrera nuvarande och framtida lösningar för drift och transmissionssystem hos fordon.
  • Beskriva fordonsdynamik och ingående komponenter i chassisystemet hos fordon.
  • Lista de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid utformning av fordonssystem.
  • Förklara rollen av aktiva- och passiva säkerhetssystem i fordon. 
  • Beskriva den tillverkning process av fordon. 
  • Förstå och beskriva betydelsen av ekonomiska och miljömässiga aspekter i samband med konstruktion och tillverkning av fordon. 
  • Förklara vikten av att hålla sig till etiska riktlinjer i yrkesrollen som ingenjör.
  • Implementera aspekter av konstruktionen för transmissionssystemet, chassisystemet och säkerhetssystem.

  Innehåll

  • Drivlinesystem: förbränningsmotorer, alternativa drivlinor, transmissionssystem.
  • Chassisystem: longitudinell, lateral och vertikal dynamik, däck och fjädring, bromssystem, styrsystem.
  • Fordonssystem: konstruktion, ergonomi för förare och passagerare, aerodynamik, ljud- och vibrationer. 
  • Trafiksäkerhetssystem: aktiva och passiva säkerhetssystem. 
  • Tillverkningsprocess: tryckning och fogning, måleri och församling. 
  • Sociala aspekter: ekonomi, miljöproblem och etiska koder. 
  • Studiebesök hos bilindustrin.
  • Inlämningsuppgifter som behandlar drivlina, chassi och trafiksäkerhet.

  Organisation

  • Föreläsningar 
  • Inlämningsuppgifter 
  • Besök på företag inom bilindustrin

  Litteratur

  • Referensmaterial: Föreläsningsanteckningar och utdrag från vetenskapliga artiklar kommer att finnas tillgängligt på kurshemsidan i Pingpong. 
  • Övrig litteratur (frivillig): Julian Happian-Smith (2002). An Introduction to Modern Vehicle Design, Butterworth-Heinemann. (Finns som E-bok på Chalmers bibliotek).

  Examination inklusive obligatoriska moment

  • Inlämningsuppgifter (60%) har betygsskala Godkänd eller Underkänd.
  • Skriftlig tentamen (40%) har betygsskala 5, 4, 3 eller Underkänd. Den skriftlig tentamen kan ersättas med en muntlig tentamen om det är få registrerade studenter.
  • För att erhålla slutbetyg krävs att båda delarna har tilldelats ett godkänt betyg.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2019-09-12: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
    [2020-01-07 3,0 hp, 0112]
   • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
    [2019-10-28 3,0 hp, 0112]