Kursplan för Linjär algebra och numerisk analys

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear algebra and numerical analysis
 • KurskodTMA671
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik, Teknisk fysik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57123
 • Max antal deltagare180
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0199 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

   Kursspecifika förkunskaper

   En första kurs i linjär algebra och geometri

   Syfte

   Att ge en inledning till teorin för linjära rum med begrepp som linjäritet, bas, dimension, ortogonalitet och linjära avbildningar samt spektralteori. Att ge grunderna i numerisk analys och beräkningsmatematik.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Hantera den linjära algebran som redskap för beräkning inom vitt skilda discipliner. - Kunna använda matematiskt formulerade modeller för numerisk lösning av verklighetsanknutna problem. - Kunna söka upp, använda och bedömma kvaliten hos matematisk programvara. - Välja rätt bland tillgängliga metoder och algoritmer samt uppskatta resursbehov och värdera resultatet.

   Innehåll

   - Linjära rum; bas, dimension, underrum, - Skalärprodukt, ortogonalitet. - Linjära avbildningar - Egenvärden och egenvektorer; spektralsatsen; kvadratiska former. - Tillämpningar inom analys t.ex. linjära system av ordinära differentialekvationer. - Översikt över det tekniskt vetenskapliga beräkningsfältet och den matematiska modellbyggnadskedjans steg, matematisk programvara. - Numeriska metoder för lösning av linjära ekvationssystem, linjära minstakvadratproblem och egenvärdesproblem. - Singulär värdesuppdelning (SVD) för matriser och dess användning. - Ekvationslösning och optimering, sökmetoder. Ickelinjära minstakvadratproblem. - Interpolation, och dess använding till att approximera derivator och integraler, splines. - Differentialekvationer, explicita och implicita stegmetoder, stabilitet.

   Organisation

   Undervisningen består av föreläsningar, storgruppsövningar, räknestuga och handledning.

   Litteratur

   - Kjell Holmåker och Ivar Gustafsson, Linjär Algebra: fortsättningskurs, 1:a upplaga, Liber - Ivar Gustafsson och Kjell Holmåker, Numerisk Analys, 1:a upplaga, Liber

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Skriftlig tentamen i form av kombinerad problem- och teoriskrivning. Obligatoriska datorlaborationer Uppgifter som ger bonuspoäng på tentamen kan förekomma.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurs:
    • 2019-06-13: Nedlagd Ändrat till nedlagd av PA/UOL
     Kursen är nedlagd
    • 2019-03-13: Litteratur Litteratur ändrat av UBS
     Ändrat litteratur
   • Ändring gjord på tentamen:
    • 2019-08-12: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Examinator
     [30722, 51646, 2], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)