Kursplan för Funktionalanalys

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFunctional analysis
 • KurskodTMA401
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20146
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 30 Okt 2019 fm M
 • 08 Jan 2020 em SB_MU
 • 19 Aug 2020 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Linjär algebra samt matematisk analys i en eller flera variabler.

Syfte

Kursen ger en inledning till funktionalanalys, som utgör ett fundamentalt verktyg inom bl a följande centrala områden av matematik och tillämpad matematik nämligen, ordinära och partiella differentialekvationer, matematisk statistik och numerisk analys.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för begreppen vektorrum, normerat rum, Banachrum och Hilbertrum. - Redogöra för grundläggande teori för linjära operatorer på Hilbertrum och speciellt för kompakta och själadjungerade operatorer. - Använda spektralsatsen för kompakta, självadjungerade operatorer. - Tillämpa fixpunktssatser på differential- och integralekvationer. - Kommunicera de logiska sammanhangen mellan de i kursen förekommande begreppen i tal och skrift.

Innehåll

Vektorrum. Normerade rum. Banach- och Hilbertrum. Orientering om Lebesgueintegralen. Kontraktiva avbildningar. Fixpunktssatser. Kompakthet. Operatorer i Hilbertrum. Spektralteori för kompakta, självadjungerade operatorer. Fredholms alternativsats. Sturm-Liouvilleteori. Tillämpningar på differential- och integralekvationer.

Organisation

Se kursens webbsida.

Litteratur

L. Debnath/P. Mikusinski: Introduction to Hilbert Spaces with Applications, 2nd ed, Academic Press, 1999.

P. Kumlin: Lecture Notes  (se kursens webbsida)

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-08-26: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Rickard Johansson
   [31535, 51641, 2], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)
  • 2020-04-29: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av elisabeth eriksson
   [31535, 51641, 3], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
  • 2019-09-20: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2020-01-08 7,5 hp, 0101]
  • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2019-10-30 7,5 hp, 0101]
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-04-03: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 2 av UBS/UOL