Kursplan för Programmeringsteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer programming
 • KurskodTIN213
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Teknisk fysik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 57132
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen, del A 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • 08 Apr 2020 fm DIST
 • 21 Aug 2020 fm J
0217 Laboration 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0317 Tentamen, del B 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • 10 Jun 2020 fm J
 • 26 Aug 2020 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • TIN211 Programmeringsteknik
 • TIN212 Programmeringsteknik

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Programmets kurser under läsperiod 1

Syfte

Alla ingenjörer kommer inte att skriva program, men programvara kommer in i allt fler sammanhang och det är därför angeläget att ha förståelse för de olika stegen i programmakeriet. Att bibringa denna förståelse är det viktigaste syftet med kursen. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Visa grundläggande förståelse för vad som ligger bakom ett datorprogram och kunskaper om hur man konstruerar datorprogram.


Innehåll

Ett datorprogram kan ses som en modell av en verklighet. Det är därför inte förvånande att program innehåller objekt som interagerar och har tillstånd samt beteenden eller förmågor. Speciellt när de senare handlar om lösningen av ett problem, brukar beskrivningen av hur lösningen skall gå till kallas algoritm. Kursen berör något problemlösningstekniker.
Ett datorprogram skall inte bara fungera, dvs lösa det givna problemet, utan det måste också vara välstrukturerat och begripligt. Härigenom kan kostnaderna för konstruktion och underhåll (ändringar) av programvaran hållas nere. Kursen betonar vikten av att man skaffar sig en god programmeringsstil.

Utöver ovanstående: Genomgång av ett generellt programspråk (senaste året Java). Följande moment behandlas:

- enkla datatyper och uttryck med dessa.
- grundläggande algoritmelement (styrkonstruktioner som if, for, while, ...).
- grundläggande objektorienterade begrepp såsom klasser, objekt och deras tillstånd (instansvariabler) och beteende (instansmetoder),
- arv, polymorfism och dynamisk bindning,
- abstrakta klasser och gränssnitt (interfaces),
- standardklasser för grafiska användargränssnitt och mycket annat,
- felhantering med hjälp av s.k. exceptions,- rekursion,
- algoritmer,
- god programmeringsstil.

Kursen kan också ge en allmän orientering om datorer och deras funktion, om vanliga hjälpprogram, om andra programspråk samt om verktyg i programmeringsarbetet - redigeringsprogram, översättare, avlusare m m.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar, och handledning i samband med obligatoriska inlämningsuppgifter (laborationer). Under laborationerna, som utgör en viktig del av kursen, använder man datorn praktiskt för kodning, körning, felsökning och dokumentation. 

Litteratur

Information om aktuell litteratur ges i samband med kursstart på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen i två delar och inlämningsuppgifter (laborationer).
Laborationerna pågår under hela kursen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-04-27: Examinator Examinator ändrat från Krasimir Angelov (krasimir) till Robin Adams (robinad) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
  • 2019-11-02: Examinator Examinator ändrat från Robin Adams (robinad) till Krasimir Angelov (krasimir) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-03-30: Inställd Ändrat till inställd av Beslut Grulg
   [2020-04-08 3,0 hp, 0117] Inställt