Kursplan för Experimentell fysik 1 - mätteknik

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnExperimental physics 1 - measuring technique
 • KurskodTIF082
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57148
 • Max antal deltagare110
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0217 Projekt 1,5 hp
  Betygsskala: TH
  1,5 hp
   0317 Projekt 3 hp
   Betygsskala: TH
   3 hp
    0417 Laboration 3 hp
    Betygsskala: UG
    3 hp
     0517 Studieresa 0 hp
     Betygsskala: UG
     0 hp

       Examinator

       Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

       Ersätter

       • TIF081 Experimentell fysik 1 - mätteknik

       Behörighet

       För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

       Kursspecifika förkunskaper

       Både delkurs B och delkurs C kräver att man genomgått delkurs A.

       Syfte

       Del A, B och C:

       Att genom laborationer och projekt ge träning i experimentellt arbete och experimentell problemlösning.

       Del D:

       Att genom studiebesök vid en eller flera storskaliga forskningsanläggningar få en översikt av: i) forskningen som bedrivs, ii) verktygen som används och iii) hur man får tillgång till forskningsanläggningens resurser.

       Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


       Del A:
       -lösa problem rörande grundläggande elektrisk mätteknik
       -bygga och karakterisera enklare elektriska kretsar innehållande motstånd, kondensatorer och spolar
       -använda vanliga instrument för likströms- och växelströmsmätningar
       -karakterisera egenskaper hos dioder, transistorer och operationsförstärkare samt bygga kretsar med dessa komponenter
       -läsa och använda komponentdatablad
       -dokumentera och analysera mätresultat


       Del B:
       -lösa problem rörande avancerad elektrisk mätteknik-bygga och felsöka experimentuppställningar
       -läsa och använda manualer till avancerade elektriska mätinstrument
       -använda avancerade elektriska mätinstrument för att självständigt mäta på verklighetsnära mättekniska problem inom den experimentella fysiken
       -samla in och analysera mätdata samt dra slutsatser av dessa
       -automatisera mätningar med hjälp av mätinstrument som är kopplade till datorer och programmeringsmiljön Labview
       -föra laborationslogg
       -kommunicera idéer och resultat genom att skriva förstudierapporter och tekniska rapporter samt genom muntlig presentation


       Del C:
       -uppvisa experimentell skicklighet
       -utföra god experimentell fysik, särskilt inom mekanik
       -formulera problem självständigt
       -designa och bygga experimentell uppställning
       -utföra noggranna mätningar med avancerad utrustning
       -skriva tekniska rapporter


       Del D:
       -redogöra för ett aktuellt forskningsområde, de vetenskapliga frågeställningar man adresserar och de metoder som den aktuella anläggningen kan erbjuda.
       -redogöra för anläggningens underliggande teknologi och funktionssätt, inklusive de specifika för- och nackdelar dessa medför
       -redogöra för de vetenskapliga och ingenjörsmässiga kompetenser som krävs vid en modern forskningsanläggning
       -redogöra för anläggningens driftsbetingelser, hur urvalsprocessen för användning av dess resurser sker och hur den styrs

       Innehåll

       Del A Grundläggande elektrisk mätteknik och experimentell elektronik
       Del B Avancerad elektrisk mätteknik
       Del C Experimentell fysik - Mekanik
       Del D Studiebesök

       Organisation

       Förstudier, laborationer, muntlig- eller poster-presentation, rapportskrivning och studiebesök

       Litteratur

       Lab-PM

       Examination inklusive obligatoriska moment

       Del A Godkänt deltagande på laborationer
       Del B Förstudie, Godkänt deltagande på laborationer, Muntlig- eller posterpresentation och Rapport
       Del C Mekanikprojekt med skriftlig rapport
       Del D Godkänt deltagande

       Kursplanen innehåller ändringar

       • Ändring gjord på kurs:
        • 2019-06-13: Nedlagd Ändrat till nedlagd av PA/UOL
         Kursen är nedlagd