Kursplan för Objektorienterad programmering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnObject-oriented programming
 • KurskodTDA547
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 50130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0110 Laboration 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0210 Tentamen 5 hp
  Betygsskala: TH
  5 hp
  • 16 Mar 2020 em H
  • 08 Jun 2020 em J
  • 18 Aug 2020 fm J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • TDA221 Programmeringsteknik E
  • TDA546 Objektorienterad programmering E

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  -

  Syfte

  Kursens syfte är att studenten ska kunna skriva, testa och dokumentera enkla Java-program, men också utveckla sin förmåga att förstå, och därmed kunna modifiera, felsöka och utvidga givna program.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • förklara grundläggande begrepp inom imperativ och objektorienterad programmering, speciellt som de realiseras i det programspråk som används i kursen.
  • beskriva några standardalgoritmer, för till exempel sortering och sökning, samt veta var dessa återfinns i språkets standardbibliotek.
  • definiera klasser som modellerar enkla fenomen i objektorienterad anda, med inkapslade data som avläses och uppdateras via publika metoder.
  • definiera enkla subrutinbibliotek med utnyttjande av det använda programspråkets datatyper och styrstrukturer.
  • sätta sig in i ett givet program, bestående av flera klasser, i syfte att felsöka, utvidga eller förbättra programmets beteende enligt givna anvisningar.
  • skriva enkla händelsestyrda program med grafiskt gränssnitt.
  • använda och söka i programbibliotek för några standardändamål, som exempelvis grafiska gränssnitt och datastrukturer.
  • använda enkla verktyg för att skriva in, kompilera, exekvera och dokumentera program.
  • identifiera situationer i sin fortsatta utbildning där programmering kan vara ett effektivt hjälpmedel .
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper inom området programmering och datavetenskap.

  Innehåll

  Kursen behandlar grundläggande begrepp i imperativ och objektorienterad programmering, så som de realiseras i Java. Förutom de grundläggande språkkonstruktionerna och enkla riktlinjer för programutformning diskuteras och används ett antal klasser i Javas standardbibliotek. Syftet är därvid att visa på hur detta bibliotek ger möjlighet att skriva program, som bland annat
  • erbjuder grafiska användargränssnitt.
  • manipulerar ljud och bilder, som exempel på signal- och bildbehandling.
  • hämtar data från webben för vidare bearbetning.
  • kan hantera stora datamängder genom att använda färdiga klasser med effektiva datastrukturer.
  Tillämpningar utvecklas för såväl desktop-miljö som mobiltelefoner.

  Organisation

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar och handledning i samband med obligatoriska programmeringsuppgifter (laborationer).

  Litteratur

  Information om aktuell litteratur ges i samband med kursstart på kursens hemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen samt obligatoriska laborationer. Alternativa examinationsformer kan förekomma. På godkänd kurs utdelas betygen 3, 4 och 5.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2020-03-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen av annbe
    [2020-03-16 5,0 hp, 0210]