Kursplan för El- och reglerteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectrical and control systems
 • KurskodSSY335
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83119
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Jan 2021 fm L
 • 09 Apr 2021 em L
 • 20 Aug 2021 em L
0216 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0316 Laboration, del C 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge studenterna teoretiska kunskaper inom likströms- och växelströmslära samt att ge kunskap och viss färdighet i schemaläsning, felsökning och montage inom eltekniken. Studenterna ska också ges en förståelse för mätsystems noggrannhet samt en övergripande kännedom inom reglertekniken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara begrepp inom likströmslära, samt utföra grundläggande beräkningar
- Identifiera begrepp inom enfas och trefas växelström, samt utföra enklare beräkningar
- Ange hur elproduktion och eldistribution kan se ut från producent till användare
- Tillämpa grundläggande mätteknik, och använda de vanligaste mätinstrumenten inom elteknik
- Utföra enklare schemaläsning och felsökning
- Förklara grundläggande begrepp och områden inom reglerteknik

Innehåll

- Likströmslära
- Växelströmslära
- Elmaskiner
- Elproduktion och eldistribution
- Mätteknik
- Schemaläsning
- Felsökning
- Reglerteknik

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar och laborationer. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

Litteratur

Kompendiematerial som kommer att finnas på kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen, laborationer samt skriftlig laborationsrapport.

STCW

 • A-III/3 Chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power
  Ingår även i kurs:SJO855,SJO870,SJO890,SJO895,

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten