Kursplan för Marina maskinsystem 2

Kursplan fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine machinery 2
 • KurskodSJO870
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 19 Mar 2021 fm L
 • 10 Jun 2021 fm L
 • 27 Aug 2021 em L
0216 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
0316 Laboration, del C 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJO855 Marina maskinsystem 1

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna både teoretisk och praktisk kunskap inom områdena förbränningsmotoranläggningar, fartygsframdrivning, hydraulik och underhållsteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beräkna värmeöverföring
- Beräkna bränslekostnad
- Beskriva värmeväxlare
- Beskriva förbränningsmotoranläggningar
- Beskriva separeringssystem
- Beskriva fartygs framdrivning
- Beskriva hydraulik
- Beskriva bränslen
- Beskriva sjöfartens huvudsakliga miljöpåverkan
- Beskriva metoder för att reducera sjöfartens miljöpåverkan
- Definiera bunkring
- Definiera huvudsakliga miljörelaterade regelverk för sjöfarten
- Definiera underhållsteknik
- Definiera klass sällskapens roll
- Kunna tillämpa uppstart, drift och nödåtgärder på maskinrumssimulatorn 

Innehåll

- Värmeväxlare och värmelära
- Förbränningsmotoranläggningar
- Fartygs framdrivning
- Separatorer
- Hydraulik
- Bränslen
- Bunkring
- Underhållsteknik
- Klass
- Sjöfartens miljöpåverkan
- Uppstart, drift och nödåtgärder

Organisation

Kursen utgörs av tolv föreläsningar om 45 timmar, fem laborationer om 15 timmar och två inlämningsuppgifter motsvarande 15 timmar.

Litteratur

- Energi, Gunnar Dahlvig
- Övningsbok till Energi, Gunnar Dahlvig
- Maskinlära för Sjöpersonal, Tommy Andersson
- Kompletterande material på internet: http://www.marindiesels.co.uk
- Tabeller och diagram
- Institutionens formelsamlin

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Tentamen
Kursen avslutas med skriftlig tentamen vilken omfattar hela kursens innehåll, det vill säga det som avhandlats på föreläsningar, i kurslitteratur, inlämningsuppgifter, övningar och laborationer

Del B: Inlämningsuppgift
Kursens inlämningsuppgifter består av tre separata inlämningsuppgifter. En i hydraulik, en i underhållsteknik samt en i driftsekonomi.

Del C: Laboration
Kursens laborationer består av simulator laboration, hydrauliklaboration, värmeväxlare laboration, samt av studiebesök.

STCW

 • A-III/3 Chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power
  Ingår även i kurs:SJO855,SJO890,SJO895,SSY335,