Kursplan för Fartygsadministration

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-01-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShip administration
 • KurskodSJO890
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83113
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Mar 2021 em L
 • 09 Jun 2021 em L
 • 25 Aug 2021 em L

I program

Examinator

 • Daniel Eriksson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Fartygsadministration är del i en behörighetsgrundande kurs med utgångspunkt från krav i STCW. Syftet med fartygsadministration är att lyfta fram förutsättningarna för att skapa adekvat säkerhet för fartyg, person och miljön såväl som skydd mot brottsliga angrepp på verksamheten och fartyget med utgångspunkt i de krav i lagstiftningen som finns för sjösäkerhet i brett perspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för relevanta organisationer, konventioner, EU-förordningar och gällande svenska bestämmelser för sjösäkerheten rörande fartygs säkerhet, personlig säkerhet, maritimt skydd och sjöfartsskydd.
- Förklara grundläggande sjörättsliga förhållanden, definitioner, begrepp och ansvarsprinciper.
- Tillämpa grundläggande sjörättsliga bestämmelser.
- Tillämpa och förklara bestämmelserna till skydd för miljön.
- Beskriva och förstå systematiskt arbete och dess utgångspunkter vid tillämpningen av ISM- koden för skydd mot olyckor och ISPS-koden för skydd mot brottsliga angrepp.
- Redogöra för civilrättsliga förhållanden av betydelse för sjöfartsverksamhet.
- Ha en bra uppfattning om vilka risker och hot som sjöfarten är utsatt för såväl och om hur hållbarhet kan tillämpas utifrån sjösäkerhetsarbete.
- Klargöra bestämmelserna om arbetsrätt och grundläggande om arbetsmiljöregler.

Innehåll

Innehållet i kursen omfattas lagstiftningen och reglerna kring:

- Fartyget, redare och rederi, redaransvar.
- Sjösäkerhet, fartygssäkerhet, sjöfartsskydd.
- Miljöskydd, miljöansvar, sjöfart och hållbar utveckling.
- Sjöarbetsrätt, befälhavaren och dennes straffansvar.
- Kollisioner, bärgning, gemensamt haveri.
- Sjötransportavtal, styckegods, befraktning, lastskadeansvar.
- Sjöförsäkringar.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och övningstillfällen.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.

STCW

 • A-II/3 Monitor compliance with legislative requirements
  Ingår även i kurs:SJO865,SJO895,
 • A-III/3 Chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power
  Ingår även i kurs:SJO855,SJO870,SJO895,SSY335,

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-03-05: Examinator Examinator ändrat från Robert Severin (severin) till Daniel Eriksson (danieer) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
  • 2021-01-08: Moment Moment ändrat av UOL
   [Kurstillfälle 1] Kursmoment 0116 flyttat från LP4 3 till LP3 3
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-02-12: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2021-08-26 Eftermiddag till 2021-08-25 Eftermiddag av Milding
   [2021-08-26 3,0 hp, 0116]
  • 2021-02-12: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2020-10-09 Eftermiddag till 2021-06-09 Eftermiddag av Milding
   [2020-10-09 3,0 hp, 0116]
  • 2021-02-10: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2021-05-31 Eftermiddag till 2021-03-15 Eftermiddag av Matilda Milding
   [2021-05-31 3,0 hp, 0116]