Kursplan för Trådlösa nät

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWireless networks
 • KurskodSSY145
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 13111
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 02 Jun 2020 fm J
 • 11 Okt 2019 em M
 • 19 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i stokastiska processer, datakommunikation och datornätverk rekommenderas.

Syfte

Kursen fokuserar på trådlös datakommunikation inklusive trådlöst Internet. Studenterna får kunskap om den nuvarande och framtida tekniken inom området trådlös kommunikation. Ett annat mål med kursen är att se till att studenten kan förklara effekterna av kommersiella, politiska och regulatoriska faktorer på utformningen av trådlösa system. Kursen kommer att behandla aktuell relevant teknik och det exakta innehållet kan ändras från år till år.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förklara hur trådlösa system bör utformas för att framgångsrikt överföra information
 • Förklara grunderna i trådlös säkerhet
 • Beskriva de viktigaste teknikerna som används i moderna trådlösa nätverk för att ge kvalitet och vara rättvis
 • Beskriva viktiga standardiseringar och spektrumregleringsorgan, hur de samverkar och hur de påverkar utformningen av tekniska system
 • Skriva en rapport om ett aktuellt ämne genom att identifiera och studera lämplig litteratur
 • Muntligen presentera en översikt över litteraturen som täcker ett aktuellt hett ämne

Innehåll

 • Bakgrund
 • Kort introduktion till trådlös kommunikation
  • Begränsningar som följer av den trådlösa kanalen
  • Motåtgärder för att övervinna dessa begränsningar
 • Översikt och analys av moderna trådlösa nätverk
 • Översikt av spektrumregleringsorgan
 • Översikt av standardiseringsorgan för trådlösa system 
 • Effektiva tekniker för muntliga presentationer
 • Aktuella heta ämnen (ändras från år till år)

Organisation

Kursen består av ca 18 föreläsningar, workshops och ett projekt med anknytning till ett aktuellt hett ämne. En betydande del av föreläsningarna är gästföreläsningar som ges av experter från industrin. Dessa kompletteras med fler föreläsningar som ges av akademiker.

Litteratur

Fastställs senare.

Examination inklusive obligatoriska moment

Slutbetyget (TH) baseras på poäng från projektet, quiz och skriftlig tentamen. Projektet, quiz och den skriftliga tentamen är obligatoriska, vilket innebär att de måste bli godkända för att klara kursen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-04: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2019-10-11 7,5 hp, 0107]