Kursplan för Styrteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-03-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLogic control
 • KurskodSSY036
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76142
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Tentamen, del A 6,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6,5 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2023 em L
 • 08 Okt 2022 fm L
 • 22 Aug 2023 em L
0209 Laboration, del B 1 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SSY032 Grundläggande elteknik

Mera specifikt innebär det kunskaper i...
- begreppen likspänning, växelspänning, pålagd spänning, spänning över komponent, ström, resistans och elektromagnetisk verkan.
- elektriska kretsar, serie- o parallellkoppling.
- Ohms o Kirchhoffs lagar.

Vidare förutsätts studenterna ha kunskaper i matematisk uppställning och hantering av algebraiska uttryck. 

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge kursdeltagarna förståelse för funktion och användning av för området adekvata el-, elektronik-, pneumatik- och hydraulikkomponenter. Vidare ska kursen ge grundläggande insikt i och kunskaper om de metoder och de system som förekommer vid styrning av processer, maskiner och andra anläggningar. Kursen ska också ge färdigheter i att tolka och konstruera ritningar över elektriska, pneumatiska och hydrauliska system samt tolka och konstruera styrprogram för styrning av processer med programmerbara styrsystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Tolka och formulera logiska villkor i form av logiska uttryck, logiska scheman och reläscheman. - Redogöra för de vanligaste komponenterna som ingår i hydrauliska system. - Tolka och konstruera elscheman för industriella- och marina anläggningar. - Tolka och konstruera schema för enklare pneumatiska styrningar. - Redogöra för uppbyggnad och funktion hos industriella programmerbara styrsystem, PLC. - Utveckla, komplettera och felsöka PLC-styrprogram för förreglingar och sekvensstyrningar. - Känna till innebörden av återkopplat system. - Redogöra för vanliga elektriska och elektronikkomponenter samt begrepp som används vid styrning av industriell- och marina utrustning inkluderande styrning av inredningsystem - Redogöra för de vanligaste komponenterna som ingår i pneumatiska system. - Tolka och konstruera schema för enklare hydrauliska styrningar

Innehåll

- Grundläggande digitalteknik, logiska uttryck, sanningstabell. - Komponenter som ingår i gränssnitt mellan elektronikstyrenheter och kraftenheter, reläer, kontaktorer, switchtransistorer, optokopplare. - Komponenter som ingår i elektriska anläggningsscheman. - Reläteknik, reläscheman, elektriska anläggningsscheman. - Pneumatik: komponenter och system. - Hydraulik: komponenter och system. - Programmerbara styrsystem (PLC) uppbyggnad o programmering. - Förreglingar, tidsfunktioner, räknare. - Ladder- och funktionsblockprogrammering av PLC. - Styrning av sekvensiella förlopp. - Analoga signaler , A/D-, D/A-omvandling. - Inledning återkopplade system.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, hemuppgifter, laborationer och övningar. Mycket av arbete kommer att ske två och två med fokus på hemuppgifter, laborationer och övningar. Hemuppgifter och laborationer är obligatoriska. Det kommer att vara ca två föreläsningar i veckan som fokuserar på fördjupande förståelse av kursens innehåll. Kursen innehåller lärandemål för behörigheten STCW A-III/6 (Electro Technical Officer).

Litteratur

Allt kursmaterial kommer delas ut via kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A Skriftlig tentamen Del B Godkända laborationer Slutbetyg fås enligt tentamensresultatet då laborationer godkända.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-III/6 Monitor the operation of electrical, electronic and control systems
  Ingår även i kurs:LEU744,LNB728,SJO701,
 • A-III/7 Contribute to monitoring the operation of electrical systems and machinery
  Ingår även i kurs:LNB728,SJO114,SJO557,SSY033,

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-03-19: Examinator Examinator ändrat från Petter Falkman (pf) till Fredrik Bruzelius (bruze) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]