Kursplan för Mekatronikprojekt

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechatronic project
 • KurskodSSY026
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67120
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp

  I program

  Examinator

  • Göran Hult
  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • SSY025 Mekatronikprojekt

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kurserna "Dynamiska system med reglerteknik", "Maskinorienterad programmering" eller motsvarande.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge insikt och erfarenhet av de problem man ställs inför vid genomförandet av ett relativt omfattande konstruktionsprojekt (hård- och mjukvara). I detta inbegripes såväl organisation och ledning av projektet som själva utvecklingsarbetet. Syftet är dessutom att ge fördjupade kunskaper om teknisk dokumentation och hur denna framställs.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för planering, genomförande och redovisning av ett projekt.
 • Bestämma matematiska modeller för reglerobjekt med vanligen förekommande identifieringsmetoder.
 • Genomföra simuleringar av reglersystem med och utan "Hardware in the loop".
 • Genomföra implementering av regulatorer i en microcontroller.
 • Identifiera strategier för att kommunicera på ett effektivt sätt i yrkeslivet.
 • Effektivt söka efter information i böcker, tidskrifter och i Chalmers databaser och värdera informationen med avseende på relevans och kvalitet
 • Reflektera över metoder som befäster och höjer den muntliga och skriftliga språkfärdighet till en akademisk och professionell nivå.
 • Innehåll

  Projektgrupperna skall utifrån en given problemställning och mot en given processutrustning genomföra olika konstruktionsmoment. I uppgiften ingår identifiering, simulering och testning. Simuleringen sker både "offline" och med "hardware in the loop". Slutligen implementeras en regulator i en mikrocontroller. Moment av elektronikkonstruktion ingår. Kursen förbereder de studerande att använda engelska språket för att skriva och redovisa projekt. I kursen ingår skriftlig och muntlig träning av uppgifter kopplade till arbetslivet, t.ex. att utveckla förståelse för teknisk dokumentation.

  Organisation

  Arbetet sker huvudsakligen i grupper om 3-5 personer och organiseras som ett projekt. Andra gruppstorlekar förekommer vid seminarier och föreläsningar.

  Litteratur

  Kurslitteratur från de kurser som anges under förkunskaper.
  Kurskompendium och övrigt material kan nedladdas från kursens hemsida.
  Föreläsningsanteckningar.
  Datablad.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För godkänt betyg krävs aktivt deltagande i projektgruppens arbete samt godkända skriftliga och muntliga redovisningar av uppgifter kopplade till kursens projekt.
  Obligatorisk dugga.
  Betygsskala: UG