Kursplan för Elektriska system

Kursplan fastställd 2019-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectrical systems
 • KurskodSSY011
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63127
 • Max antal deltagare40
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Laboration 3,5 hp
Betygsskala: UG
3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 01 Nov 2019 fm L
 • 08 Jan 2020 em L
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • SSY010 Elektriska system

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter kunskaper motsvarande kurserna LEU470 Elektriska kretsar, LEU460 Elteknik samt LEU430 Digital och datorteknik.

Syfte

Kursen skall ge kunskaper om några metoder och verktyg för analys och konstruktion av analoga och digitala elektroniksystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Dimensionera och implementera ett komplett system för digital överföring av audiosignaler med analoga och digitala delsystem.
 • Använda datorbaserade hjälpmedel för konstruktion, analys och simulering av analog och digital elektronik.
 • Hantera datorprogram för schemaritning och simulering av analog elektronik.
 • Analysera och modifiera befintlig VHDL-kod.
 • Hantera datorprogram för simulering av VHDL-kod och syntes av denna i en FPGA-krets.
 • Utifrån en funktionsbeskrivning konstruera en tillståndsgraf för en tillståndsmaskin.
 • Dimensionera, analysera och implementera ström/spännings-omvandlare, digital/analog-omvandlare, analog/digital-omvandlare, parallell/serie-omvandlare och serie/parallell-omvandlare.
 • Dimensionera, analysera och implementera signalförstärkare, effektförstärkare och aktiva filter.
 • Konstruera kaskadkopplade filter och förstärkare för att uppnå önskade frekvensegenskaper.
 • Mäta och analysera frekvensegenskaper hos analoga förstärkare och filter.
 • Analysera ett återkopplat systems stabilitet och beräkna villkoren för självsvängning.
 • Beskriva en typisk utvecklingsprocess för elektroniksystem i industrin.

Innehåll

Under kursens gång konstrueras ett komplett ljudöverföringssystem med audioförstärkare, A/D-omvandlare, digital seriekommunikation, D/A-omvandlare, filter och effektförstärkning.

Analys och design av analog och digital elektronik med följande delmoment: A/D- och D/A- omvandling. Analog kretskonstruktion i Spice. Tillståndsmaskiner. Beskrivning och konstruktion av digitala system med hjälp av VHDL. Simuleringar. Bestämning av övre och undre gränsfrekvenser för olika transistorförstärkarsteg och OP-förstärkarkopplingar. Dimensionering av kopplingar för att uppnå önskade frekvensegenskaper. Principer för återkoppling. Analys av ett återkopplat systems stabilitet. Dimensionering av aktiva analoga filter.

Organisation

Undervisningen omfattar föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Litteratur

Delar av "Analog elektronik" av Bengt Molin och "Elektriska mätsystem och mätmetoder" av Lars Bengtsson, som båda har använts i tidigare kurser, kommer att användas, tillsammans med föreläsningsbilder, lab-PM och annat material på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom en skriftlig tentamen, redovisning av laborationer och inlämningsuppgifter. Godkänd tentamen och godkända laborationer krävs för att slutbetyg skall utfärdas. Kursen betygssätts i skala U (underkänd), 3, 4, 5.