Kursplan för Maritim ergonomi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-11-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaritime ergonomics
 • KurskodSJO965
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 76134
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt, del A 3,5 hp
Betygsskala: UG
3,5 hp
  0217 Inlämningsuppgift, del B 4 hp
  Betygsskala: UG
  4 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

   Kursspecifika förkunskaper

   Inga.

   Syfte

   Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper i ergonomi och en förmåga att tillämpa dessa kunskaper i ett maritimt sammanhang. Studenter skall också ha en förståelse för hur olika ergonomiska lösningar påverkar operatörernas prestation och säkerheten ombord. 

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Beskriva och förstå grundläggande ergonomiska principer och verktyg
   - Tillämpa grundläggande ergonomiska principer och verktyg på utformningen av säkra och effektiva arbetsplatser ombord
   - Beskriva moment med manuell materialhantering ombord
   - Beskriva och förstå de begränsningar och förmågor operatörerna ombord har
   - Sammanfatta faktorer som bidrar till stress ombord
   - Identifiera faktorer som bidrar till trötthet ombord
   - Förklara beslutsfattande
   - Beskriva och förstå ett fartyg som ett sociotekniskt system och hur detta system kan optimeras

   Innehåll

   Kursen i Martim ergonomi delas upp i fem huvuddelar (1) Introduktion till Maritim ergonomi (2) fysisk (3) kognitiv och (4) organisatorisk ergonomi samt (5) användarcentrerad design av arbetsplatsen.

   Introduktion till Maritim ergonomi
   Definition och påverkan på arbetet ombord
   Makro- och mikroergonomi
   Ekonomi och ergonomi

   Fysisk ergonomi
   Antropologi
   Muskler och skelett
   Manuell materialhantering

   Kognitiv ergonomi
   Mental arbetsbelastning, stress och individuella skillnader
   Trötthet och skiftarbete
   Minne
   Beslutsfattande
   "Mänskliga fel"
   Arbeta med automatiserade processer och mänsklig förmåga

   Organisatorisk ergonomi
   Fartyget som sociotekniskt system

   Användarcentrerad design av arbetsplatsen
   Hur man involverar slutanvändare och andra intressenter i designprocessen
   Uppgifts- och länkanalys

   Organisation

   Lektioner, gruppövningar och redovisningar.

   Redovisningarna har obligatorisk närvaro.

   Litteratur

   Ergonomics for beginners - A quick reference guide, third edition
   Jan Dul and B A Weerdmeester

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Del A: Projektarbete med tillhörande presentation
   Del B: Hemtentamen

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2019-11-22: Moment Moment ändrat av PA och UOL
     [Kurstillfälle 1] Kursmoment 0117 flyttat från LP4 3,5 till LP3 3,5, kursmoment 0217 flyttat från LP4 4 till LP3 4