Kursplan för Marina maskinsystem 2

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine machinery 2
 • KurskodSJO870
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83115
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Mar 2024 fm L
 • 07 Jun 2024 fm L
 • 30 Aug 2024 em L
0216 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
0316 Laboration, del C 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJO855 Marina maskinsystem 1

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna både teoretisk och praktisk kunskap inom områdena förbränningsmotoranläggningar, fartygsframdrivning, hydraulik och underhållsteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beräkna värmeöverföring
- Beräkna bränslekostnad
- Beskriva värmeväxlare
- Beskriva förbränningsmotoranläggningar
- Beskriva separeringssystem
- Beskriva fartygs framdrivning
- Beskriva hydraulik
- Beskriva bränslen
- Beskriva sjöfartens huvudsakliga miljöpåverkan
- Beskriva metoder för att reducera sjöfartens miljöpåverkan
- Definiera bunkring
- Definiera huvudsakliga miljörelaterade regelverk för sjöfarten
- Definiera underhållsteknik
- Definiera klass sällskapens roll
- Kunna tillämpa uppstart, drift och nödåtgärder på maskinrumssimulatorn 

Innehåll

- Värmeväxlare och värmelära
- Förbränningsmotoranläggningar
- Fartygs framdrivning
- Separatorer
- Hydraulik
- Bränslen
- Bunkring
- Underhållsteknik
- Klass
- Sjöfartens miljöpåverkan
- Uppstart, drift och nödåtgärder

Organisation

Kursen utgörs av tolv föreläsningar om 45 timmar, fem laborationer om 15 timmar och två inlämningsuppgifter motsvarande 15 timmar.

Litteratur

- Energi, Gunnar Dahlvig
- Övningsbok till Energi, Gunnar Dahlvig
- Maskinlära för Sjöpersonal, Tommy Andersson
- Kompletterande material på internet: http://www.marindiesels.co.uk
- Tabeller och diagram
- Institutionens formelsamlin

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Tentamen
Kursen avslutas med skriftlig tentamen vilken omfattar hela kursens innehåll, det vill säga det som avhandlats på föreläsningar, i kurslitteratur, inlämningsuppgifter, övningar och laborationer

Del B: Inlämningsuppgift
Kursens inlämningsuppgifter består av tre separata inlämningsuppgifter. En i hydraulik, en i underhållsteknik samt en i driftsekonomi.

Del C: Laboration
Kursens laborationer består av simulator laboration, hydrauliklaboration, värmeväxlare laboration, samt av studiebesök.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-III/3 Chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power
  Ingår även i kurs:MMS250,SJO855,SJO890,SJO895,