Kursplan för Marina maskinsystem 1

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine machinery 1
 • KurskodSJO855
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0216 Laboration, del B 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0316 Tentamen, del C 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2023 fm L
 • 20 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna förmåga att kunna utföra enklare beräkningar inom strömningslära, termodynamik, rörsystem, pumpar, kompressorer, kyl och ventilationsanläggningar samt ång- och värmeanläggningar. Övningar i maskinrumsimulator tränar studenterna i handhavandet av i ovanstående anläggningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva ett fartygsmaskinsystem
- Definiera enheterna i SI-systemet
- Nämna energiformerna
- Beskriva rörledningar
- Använda strömningsläran
- Beskriva funktion och användning av pumpar
- Beskriva funktion och användning av fläktar
- Beskriva funktion och användning av kompressorer
- Använda termodynamiken
- Beskriva marina ånganläggningar för produktion av mättad ånga
- Nämna bränslen
- Beskriva kyl och frysanläggningar
- Sammanfatta sjöfartens huvudsakliga påverkan på marina ekosystem, luftkvalitet och det globala klimatet.
- Förklara vilka regelverk som styr sjöfartens påverkan på miljön.
- Exemplifiera möjligheter att minska sjöfartens miljöpåverkan.

Innehåll

- Kort om fartygsmaskineri
- Grundläggande systemkunskap ombord
- Enheter
- Energi
- Termodynamik
- Rörsystem
- Pumpar, fläktar, kompressorer
- Kyl- och ventilationsanläggningar
- Ång- och värmeanläggningar
- Bränsle
- Sjöfartens utsläpp till luft, dess påverkan på hälsa, miljö och klimat, samt åtgärder för att minska dessa
- Begreppet hållbar utveckling, generellt och inom sjöfart, samt regelverk och styrmedel för att minska sjöfartens miljöpåverkan
- Sjöfartens utsläpp till vatten, dess påverkan på hälsa, miljö och klimat, samt åtgärder för att minska dessa 

Organisation

Kursen utgörs av tolv föreläsningar om 40 timmar, fem laborationer om 20 timmar och två inlämningsuppgifter motsvarande 15 timmar.

Litteratur

- Energi, Gunnar Dahlvig
- Övningsbok till Energi, Gunnar Dahlvig
- Maskinlära för Sjöpersonal, Tommy Andersson
- Kompletterande material på internet: http://www.marindiesels.co.uk
- Tabeller och diagram i form av institutionens formelsamling
- Institutionens formelsamling

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A. Inlämningsuppgift
Kursens inlämningsuppgifter består av två separata inlämningsuppgifter. En värmebalans av kylsystem samt en värmebalans av ångsystem.

Del B: Laboration
Kursens laborationer består av simulator laboration, motor laboration, strömnings laboration, samt av studiebesök.

Del C: Tentamen
Kursen avslutas med skriftlig tentamen vilken omfattar hela kursens innehåll, det vill säga det som avhandlats på föreläsningar, i kurslitteratur, inlämningsuppgifter, övningar och laborationer.

Slutbetyget bestäms av betyget på tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-II/3 Ensure compliance with pollution- prevention requirements
  Ingår även i kurs:
 • A-III/3 Chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power
  Ingår även i kurs:MMS250,SJO870,SJO890,SJO895,