Kursplan för El- och reglerteknik

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectrical and control systems
 • KurskodMMS250
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2024 fm L
 • 05 Apr 2024 fm L
 • 19 Aug 2024 fm L
0222 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0322 Laboration, del C 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge studenterna teoretiska kunskaper inom likströms- och växelströmslära samt att ge kunskap och viss färdighet i schemaläsning, felsökning och montage inom eltekniken. 
Studenterna ska också ges en förståelse för mätsystems noggrannhet samt en övergripande kännedom inom reglertekniken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara begrepp inom likströmslära, samt utföra grundläggande beräkningar
- Identifiera begrepp inom enfas och trefas växelström, samt utföra enklare beräkningar
- Ange hur elproduktion och eldistribution från producent till användare
- Tillämpa grundläggande mätteknik, och använda de vanligaste mätinstrumenten inom elteknik
- Utföra enklare schemaläsning och felsökning
- Förklara grundläggande begrepp inom reglerteknik och styrteknik 
- Exemplfiera de vanligaste förekommande mätgivare ombord ett fartyg

Innehåll

- Likströmslära
- Växelströmslära
- Elmaskiner
- Elproduktion och eldistribution
- Mätteknik
- Schemaläsning
- Felsökning
- Reglerteknik

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar och laborationer. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

Litteratur

Kompendie på kurshemsida
Underlag för laborationsrapporter
Formelsamling på kurshemsida  

Examination inklusive obligatoriska moment

0122 Tentamen, del A Skriftlig tentamen

0222 Inlämningsuppgift, del B Godkänd laborationsrapport enligt kurs-pm 

0322 Laboration, del C Obligatorisk närvaro på laboration 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-III/3 Chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power
  Ingår även i kurs:SJO855,SJO870,SJO890,SJO895,