Kursplan för Strömningsmekanik och termodynamik

Kursplan fastställd 2023-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFlow sciences and thermodynamics
 • KurskodSJO701
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76142
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Övning, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0216 Övning, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0316 Tentamen, del C 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 24 Okt 2023 em L
 • 05 Jan 2024 fm L
 • 21 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

MVE335 Matematik 1
MVE340 Matematik 2

Syfte

Kursens syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper och färdigheter i termodynamik och strömningslära, för att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna tillämpa detta i samband med problemlösning inom efterföljande kurser med tekniskt inriktade tillämpningar av termodynamik och strömningslära.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara hydrostatik
- Förklara och tillämpa Bernoullis ekvation och kontinuitetsekvationen
- Förklara Reynolds-tal och dess inverkan på friktionsförluster i rör
- Beräkna tryckfall vid strömning i rörledning
- Förklara uppbyggnaden av ett rörsystem
- Förklara arbetsprincipen för turbopumpar och förträngningspumpar
- Förklara pumpars funktion och driftförutsättningar
- Förklara fläktars funktion och driftförutsättningar
- Beskriva olika typer av värmeöverföring och tillämpa grundläggande ekvationer för värmeöverföring
- Beskriva vanliga värmeväxlarekonstruktioner
- Beräkna värmeöverföring i en värmeväxlare och dimensionering av värmeväxlare
- Beräkna värmemängdsändring och specifik värmekapacitet
- Förklara termodynamikens första och andra huvudsats
- Förklara isokor, isobar, isoterm och adiabat-isentrop processer
- Förklara hur termodynamiska processer används för teoretisk beskrivning av värmemaskiner och dess effektivitet
- Beskriva arbetsprincipen och verkningsgraden för en värmemotor
- Förklara Mach-tal och begränsningar för Bernoullis ekvation vid kompressibel strömning

Innehåll

- Strömningslära: Hydrostatik och hydrodynamik; Utformning och strömningsteknisk dimensionering av rörsystem; Hydrauliska maskiner; Pumpar; Fläktar.
- Värmeöverföring: Ledning, konvektion och strålning; Värmeväxlare; Värmeisolering.
- Termodynamik: Tillstånd, tillståndsstorheter och jämviktstillstånd; Gasernas allmänna tillståndslag, tillståndsändringar; Värmemängd, värme och arbete; Termodynamikens första och andra huvudsats; Kretsprocesser.

Organisation

- Föreläsningar: teorigenomgång samt lösning av övningsuppgifter, studiebesök
- Räkneövningar: studenterna arbetar med handledning och genomgång på tavlan
- Simulatorövningar: En övning i strömningslära (pumpdrift) och en övning i termodynamik (försmutsning av värmeväxlare) ingår. Övningarna genomförs självständigt i maskinrumssimulatorn (med möjlighet till konsultation). Övningarna är obligatoriska och skall redovisas skriftligt - gruppvis eller individuellt.

Kursen innehåller lärandemål för behörigheten STCW A-III/6 (Electro Technical Officer).

Litteratur

Energiteknik Del 1, Henrik Alvarez
Material på kursens hemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Övningar strömningslära (1.5 hp)
Del B: Övningar termodynamik (1.5 hp)
Del C: Skriftlig tentamen 4,5 hp. Maxpoängen är 50 p för tentamen (58 p med bonuspoäng). Betygsgränser: 20 p (betyg 3), 30 p (betyg 4) och 40 p (betyg 5). Tillåtna hjälpmedel vid tentamen: typgodkänd miniräknare, formelsamlingar och tabeller som tilldelas under tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Theoretical knowledge
  Ingår även i kurs:SJO062,SJO169,SJO547,SJO845,
 • A-III/2 Plan and schedule operation: Theoretical knowledge
  Ingår även i kurs:LNB728,MMS040,SJO169,SJO547,SJO558,SJO845,
 • A-III/6 Monitor the operation of electrical, electronic and control systems
  Ingår även i kurs:LEU744,LNB728,SSY036,