chernora_Valery_Chernoray

Valery Chernoray

  • Forskningsprofessor, Strömningslära, Mekanik och maritima vetenskaper
0

Valery är forskningsprofessor vid avdelningen för strömningslära. Valery jobbar med experimentell fluiddynamik sedan 1996 och har erfarenhet och kunskap av de mesta moderna experimentella metoder för experimentell flödesanalys.
Valery är föreståndare för Chalmers strömningslaboratorium, en Chalmers forskningsinfrastruktur för flödes-, temperatur- och rörelsemätningar i luft, vatten och fasta föremål. Laboratoriet erbjuder alla forskare på Chalmers jämlika möjligheter att göra experimentell forskning inom alla grenar av ingenjörsvetenskap.