Kursplan för Ång- och kylanläggningar

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSteam and refrigeration techniques
 • KurskodSJO062
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76128
 • Max antal deltagare48
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Övning, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Laboration, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0315 Tentamen, del C 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2024 em L
 • 05 Apr 2024 em L
 • 28 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser: SJO556 Grundläggande fartygsmaskinteknik SJO561 Fartygsmaskinsystem SJO701 Termodynamik och strömningslära

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om uppbyggnad, funktion och drift av ång- och kylanläggningar, samt färdigheter i att utföra termodynamiska beräkningar på dessa anläggningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 
- Beskriva uppbyggnad av olika typer av ånganläggningar, samt funktionen av ingående komponenter
- Förklara hur vattnets/ångans tillstånd ändras i de olika delarna av en ånganläggning
- Utföra och motivera termodynamiska beräkningar på en ånganläggning och dess komponenter, såsom beräkning av driftsparametrar, verkningsgrader, värme- och elproduktion, samt använda Mollierdiagram för vattenånga som hjälpmedel vid dessa beräkningar.
- Förklara hur olika driftsparametrar påverkar anläggningens verkningsgrader
- Beskriva ånganläggningens kringutrustning, såsom vattenbehandling och säkerhetsdetaljer
- Identifiera och åtgärda larm/fel vid uppstart och drift av en ånganläggning i en maskinrumssimulator
- Beskriva uppbyggnad av olika typer av kyl- och luftkonditioneringsanläggningar, samt funktionen av ingående komponenter.
- Utföra och motivera termodynamiska beräkningar på kylanläggningar, såsom beräkning av driftsparametrar, kyleffekt och köldfaktor, samt använda Mollierdiagram för köldmedier som hjälpmedel vid dessa beräkningar.
- Identifiera problem/fel vid drift av en kylanläggning och föreslå åtgärder till dessa probelm.
- Utföra och motivera termodynamiska beräkningar på lufkonditionerings-/luftbehandlingsanläggningar, såsom beräkning av kyleffekt samt driftsparametrar, genom att använda Mollierdiagram för fuktig luft.
- Utifrån en kritisk utvärdering av relevant forskning, reflektera kring konverteringar, utifrån fördelar och nackdelar med  olika köldmedier. 
- Effektivt söka efter och använda kvalitativ information i böcker och tidskrifter samt ange källor på ett korrekt sätt.

Innehåll

Ånganläggningar
- Ångans termodynamik, Mollierdiagram för vattenånga
- Uppbyggnad och funktion av ångpannor och dess komponenter
- Olika typer av ånganläggningar och dess verkningsgrader
- Ångturbiner
- Ånganläggningens kringutrustning, behandling av pannvatten
- Uppstart och drift av en ånganläggning
- Termodynamiska beräkningar på ånganläggningar och dess komponenter
- Förbränningslärans grunder

Kyl- och luftkonditioneringsanläggningar
- Uppbyggnad och funktion av olika typer av kylanläggningar och dess komponenter
- Köldmedier - egenskaper, hantering, miljöpåverkan, regelverk och konvertering
- Kyltekniska beräkningar och köldmediediagram
- Uppstart, drift, reglering och felsökning
- Luftbehandling, Mollierdiagram för fuktig luft

Kommunikation
- Kritisk granskning av köldmedier och kylanläggningar, skriftligt och muntligt i rapporterande form, på engelska.
- Skriftlig reflektion om konverteringar, utifrån granskad forskning, i utredande form, på engelska.

Organisation

- Föreläsningar: teorigenomgång samt lösning av övningsuppgifter
- Gästföreläsning(ar)
- Räknestugor: studenterna arbetar främst med kursens två inlämningsuppgifter (beräkningsuppgift på en ång- respektive kylanläggning), med möjlighet till handledning
- Övning i maskinrumssimulator: studenterna tränas i uppstart och drift av en ånganläggning, samt i att analysera driftvärden och beräkna verkningsgrader
- Laboration på en kylanläggning: studenterna tränas i uppstart, drift och felsökning, samt i att analsyera driftvärden och beräkna verkningsgrader med hjälp av köldmediediagrammet

Lärsekvenser 
Kursen är en del av lärsekvens kommunikation

Litteratur

Energiteknik, Del 1 och 2, Alvarez
Mollier h-s Diagram for Water and Steam
Utdrag ur Praktisk kylteknik (tillgänglig på Canvas)
Utdrag ur Introduction to Marine Engineering (tillgänglig på Canvas)

Examination inklusive obligatoriska moment

Övning, Del A 1.5 hp - Written Communication Lectures.
 • Godkänd skrivuppgift på engelska
 • Godkänd dokumentering av skrivprocessen.
 • Deadlines i separat pm.

Laboration, Del B 1.5 hp - Laborationer
 • Inlämmnings rapporter.
 • Skriftlig rapport efter studiebesöken.
 • Inlämningsuppgift - beräkningsuppgift på en ånganläggning)

Tentamen, Del C 4.5 hp - Skriftliga salstenta 
Tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta)
 • Typgodkänd miniräknare
 • Mollierdiagram
 • Energiteknik Formler och tabeller, Alvarez
 • Formelbladet ”Formelsamling SJO062”
OBS! Markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är inte tillåtna

För att bli godkänd på kursen måste man få samtliga tre moment godkända. Slutbetyg på kursen erhålls sätts i enlighet med betyg på skriftlig tentamen.
 • Betygsskala TH – Fem, Fyra, Tre, Underkänt.
 • Eventuella bonuspoäng från Del A och Del B läggs till på Del C.

För inlämningar (Del A och Del B) efter utsatt deadline gäller att dessa kommer att bedömas under nästkommande läsperiod. OBS: Inga bonuspoäng utdelas.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-III/1 Operate electrical, electronic and control systems
  Ingår även i kurs:LEU751,SSY033,
 • A-III/2 Manage the operation of propulsion plant machinery
  Ingår även i kurs:SJO169,
 • A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Practical knowledge
  Ingår även i kurs:LET684,LNB728,SJO547,SJO845,
 • A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Theoretical knowledge
  Ingår även i kurs:SJO169,SJO547,SJO701,SJO845,
 • A-III/2 Plan and schedule operation: Practical knowledge
  Ingår även i kurs:SJO547,SJO845,

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-06-07: Examinator Examinator ändrat från Fredrik Olindersson (sk3olfr) till Peter Hartzell (hartzell) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]