Kursplan för Skepps- och lastsäkerhet

Kursplan fastställd 2023-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShip stability and safety cargo handling
 • KurskodSJO547
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76130
 • Max antal deltagare48
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Tentamen, del A 2,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Mar 2024 fm L
 • 04 Jun 2024 fm L
 • 21 Aug 2024 em L
0214 Tentamen, del B 5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Mar 2024 fm L
 • 07 Jun 2024 em L
 • 26 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Skeppsteknikkursens syfte är att ge kunskaper om fartygs byggnad, konstruktionsprinciper, måttenheter, vissa definitioner samt färdighet i beräkning av djupgående och stabilitet vid små krängningsvinklar. Tanklastskursen syftar till att ge den studerande goda teoretiska kunskaper i hantering och transport av råolja, oljeprodukter och kemikalier i bulk. Kursen är inriktad mot säkerhet ombord samt de operativa delar som rör det maskintekniska befälets arbetsuppgifter. Godkänd kurs för tanklastdelen ger tillsammans med godkänd brandskyddsutbildning underlag för de specialbehörigheter som krävs för hantering av olje- och kemikalielaster i bulk enligt förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Del A

- Beskriva ett fartygs konstruktion och huvuddimensioner
- Relatera de krafter och påkänningar som påverkar ett fartygskrov
- Förklara grunderna i fartygs stabilitet
- Beräkna fartygs stabilitet, flytläge och djupgående

Del B

- Beskriva oljor och kemikaliers fysikaliska och kemiska egenskaper
- Redogöra för de olika systemen ombord på respektive fartygstyp
- Hantera risker och säkerhet
- Bedöma fartyg- och lasters miljöpåverkan
- Beräkna ett fartygs bunkerintag

Innehåll

Del A

- Måttenheter
- Definitioner
- Fribord
- Deplacement
- Dödvikt
- Fyllighetskoefficienter
- Linjeritningars utförande
- Skrovets uppbyggnad
- Påkänningar i fartygsskrov med hogging och sagging
- Djupgående vid nedlastning och vid vatten med olika densitet
- Tvärskeppsstabilitet vid små krängningsvinklar
- Inverkan av fria vätskeytor
- Bestämning av flytläge

Del B

- Olika tankfartygstyper
- Petroleumkemi och oljors fysikaliska egenskaper
- Kemiska hälsorisker
- Statisk elektricitet
- Relevant lagstiftning
- Miljöpåverkan med avseende på lastens egenskaper
- Nivåmätning och temperaturmätning
- Rörsystem
- Pumpar och pumpteori
- "Vapour return"
- Ventiler
- Inertgas - COW
- Tankrengöringssystem
- Tanklastberäkningar (bunkers)
- ISGOTT, TSG - ship/shore interface
- Cargo Plans
- Checklistor
- Gasmätning - mätmetoder, instrumentteori och kalibrering
- "Enclosed Spaces" - Rutiner och risker
- Dagböcker och lastdokumentation
- Vetting och CDI

Organisation

56 timmar föreläsningar, vilket förutsätter 104 timmars självstudier. Därtill ingår ett särskilt övningstillfälle om fyra timmar.

Litteratur

Del A
Skoog, Jan (red.) (2012) Stabilitet och fartygskonstruktion, volym 1

Del B
Olsson Neptun, T (red) Sjötransport av tanklaster, volym 1, 2011
Olsson Neptun, T (red) Sjötransport av tanklaster, volym 2, 2011
Olsson Neptun, T (red) Sjötransport av tanklaster, volym 3, 2011

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A

Skriftlig tentamen på lärandemål 1-4. 60% korrekta svar ger godkänt resultat.

Del B

Skriftlig tentamen på lärandemål 5-9. 80% korrekta svar ger godkänt resultat tillsammans med närvaro på obligatoriska moment.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-III/1 Ensure compliance with pollution-prevention requirements: Prevention of the pollution of the marine environment
  Ingår även i kurs:SJO571,
 • A-III/1 Maintain seaworthiness of the ship: Ship construction
  Ingår även i kurs:LNB802,
 • A-III/1 Maintain seaworthiness of the ship: Ship stability
  Ingår även i kurs:
 • A-III/1 Operate fuel, lubrication, ballast and other pumping systems and associated control systems
  Ingår även i kurs:SJO558,
 • A-III/1 Operate main and auxiliary machinery and associated control systems
  Ingår även i kurs:LEU751,SJO845,
 • A-III/2 Control trim, stability and stress
  Ingår även i kurs:
 • A-III/2 Develop emergency and damage control plans and handle emergency situations
  Ingår även i kurs:SJO114,
 • A-III/2 Manage fuel, lubrication and ballast operations
  Ingår även i kurs:SJO845,
 • A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Practical knowledge
  Ingår även i kurs:LET684,LNB728,SJO062,SJO845,
 • A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Theoretical knowledge
  Ingår även i kurs:SJO062,SJO169,SJO701,SJO845,
 • A-III/2 Plan and schedule operation: Practical knowledge
  Ingår även i kurs:SJO062,SJO845,
 • A-III/2 Plan and schedule operation: Theoretical knowledge
  Ingår även i kurs:LNB728,MMS040,SJO169,SJO558,SJO701,SJO845,
 • A-III/7 Contribute to the handling of stores
  Ingår även i kurs: