Kursplan för Förbränningsmotorteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCombustion engineering
 • KurskodSJO169
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 76156
 • Max antal deltagare48 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Laboration, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0223 Tentamen, del B 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 25 Okt 2023 fm L
  • 05 Jan 2024 fm L
  • 20 Aug 2024 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  MVE340 Matematik 2
  SJO561 Fartygsmaskinsystem
  SJO701 Strömningslära och termodynamik

  Syfte

  Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskaper om förbränningsmotorer och gasturbiner inom fartygsframdrivning.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Beskriva funktionen av en förbränningsmotor.
  - Beskriva funktionen av en gasturbin.
  - Göra beräkningar på de teoretiska förbränningsmotorprocesserna och gasturbinprocessen.
  - Beskriva förbränningsförloppet och dess miljökonsekvenser.
  - Utföra allmänna beräkningar på förbränningsmotorer och gasturbiner.
  - Redogöra för gasväxlingen i en förbränningsmotor inklusive överladdning.
  - Redogöra för den mekaniska uppbyggnaden av en förbränningsmotorer och gasturbiner.
  - Kunna redogöra för och göra beräkningar på sambandet mellan effekt och fart för ett fartyg.

  Innehåll

  - Motorers och gasturbiners användningsområde.
  - Motorers och gasturbiners arbetsprocesser.
  - Termodynamiska principer för motorer.
  - Förbränningskemi.
  - Miljöaspekter för förbränningsmotorer och gasturbiner.
  - Effektsamband.
  - Motorers och gasturbiners uppbyggnad.
  - Motorns mekaniska uppbyggnad och vevrörelsens mekanik.
  - Gasväxling i motorer.
  - Överladdning av motorer.
  - Värmeöverföring i motorer.
  - Fartygs framdrivning.
  - Layout- och lastdiagram för framdrivningsmaskineri.

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar och övningar.
  Föreläsningar
  Föreläsningarna genomförs på konventionellt sätt. Presentationer finns på kursens hemsida på ping-pong.

  Räkneövningar
  Räkneövningar kommer dels genomföras i helklass och dels som hemuppgifter. Vissa av räkneövningarna kommer att räknas in i slutbetyget.

  Laboration/Projektuppgift
  En simulatorlaboration skall genomföras i kursen. Laborationen är obligatorisk. Avsikten med laborationen är att studera de teoretiska motorprocesserna och prestanda samt jämföra med den data som simulatorn ger. Simulatorn anses i detta fall vara den verkliga motorn.
  Momenten är obligatoriska och genomförs på maskinrumssimulatorn i grupper om maximalt 2 till 4 studenter. Gruppen avslutar uppgifterna genom att skriva en redogörelse som lämnas in.

  Litteratur

  Introduction to Internal Combustion Engines 4th edition, Stone
  - tillgänglig på Cremona/Kokboken eller som e-bok.

  Gas Turbine Theory 6th edition, Saravanamuttoo
  - tillgänglig online (via Summon Chalmers Library)

  Various reports from fx. MAN Diesel & Turbo
  - tillgängliga online (gratis)

  Handböcker till maskinsimulatorn 

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen omfattar allt innehåll som tas upp under kursen, med en skriftlig tentamen och särskilda övningar.


  Del A Inlämningsuppgift / laboration i maskinsimulator 
  Del B  Skriftlig tentamen 

  För slutbetyg krävs att samtliga delar är genomförda. 

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  STCW

  • A-III/2 Manage the operation of propulsion plant machinery
   Ingår även i kurs:SJO062,
  • A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Theoretical knowledge
   Ingår även i kurs:SJO062,SJO547,SJO701,SJO845,
  • A-III/2 Plan and schedule operation: Theoretical knowledge
   Ingår även i kurs:LNB728,MMS040,SJO547,SJO558,SJO701,SJO845,

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-06-07: Examinator Examinator ändrat från Lucien Koopmans (koopmans) till Petter Dahlander (dallas) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]