Kursplan för Materialadministration

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManagement of materials' flow
 • KurskodSJO320
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSLOG
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 77116
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 17 Mar 2020 fm L
 • 10 Jun 2020 fm L
 • 24 Aug 2020 fm L

I program

Examinator

 • Farid Rohani
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

LNC342 Sjöfartens marknader
SJO180 Logistikens grunder

Syfte

Kursens syfte är att introducera och analysera olika tekniker och metoder som tillämpas för effektiv materialadministration genom logistikkanalerna. I kursen görs djupare analyser av olika transportsätt samt fokus på optimeringsverktyg för att kunna ta fram ekonomiska beslutsunderlag.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Klarlägga grundläggande tekniska och operativa koncept relaterade till logistik - Kombinera tekniska komponenter och operativa koncept inom godstransportsystem - Utveckla och åskådliggöra lämplig transportkedja för ett specifikt transportbehov - Använda lämpliga koncept och tekniker for att höja effektiviteten inom materialadministrationen - Använda olika optimerings metoder för att ta fram beslutsunderlag vid val av lösningar till logistiska frågor

Innehåll

- Försörjnings- och efterfrågekedjor
- Godsflödets komponenter
- Väg-, järnväg- och sjöfartstransporter
- Styrning av materialflöden, flödesmetoder
- Lager, lageromsättning och förrådsverksamhet
- Flödesmetoder
- Miljöeffekter
- Förpackningslogistik och enhetslast
- Multimodala transporter
- Terminaler
- Fysisk distribution, ruttplanering och resursutnyttjande
- Farligt gods

Organisation

1. Föreläsningar och seminarier
2. Övningar
3. Praktikfall
4. Gästföreläsare och studiebesök

Litteratur

Logistikens grunder, Kenth Lumsden, Studentlitteratur

Examination inklusive obligatoriska moment

- Skriftlig slutexamination
- Obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar, studiebesök och andra obligatoriska moment enligt kurs-PM
- Projektarbete i grupp.