Kursplan för Marin kommunikation

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine communication
 • KurskodSJM026
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75138
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Laboration, del A 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
0221 Tentamen, del B 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
 • 27 Maj 2024 em L DIG
 • 07 Okt 2023 fm L_DATA DIG
 • 29 Aug 2024 em L DIG
0321 Inlämningsuppgift, del C 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen syfte är ge den studerande kunskap och färdigheter för att kunna fullgöra tjänst som radiooperatör, både under normala- och i nödsituationer, på ett handelsfartyg samt att introducera och praktisera marin engelska i kommunikation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

(L1) Beskriva säkerhetskommunikation ur ett marint perspektiv.
(L2) Förklara struktur, delsystem och användande av det globala marina nöd och säkerhetssystemet (GMDSS)
(L3) Redogöra for struktur och användande av radiokommunikation vid fartygs framförande
(L4) Resonera kring historik, tillämpning och betydelse av IMO:s Standard Marine Communication Phrases.
(L5) Använda delsystem ingående i det globala marina nöd och säkerhetssystemet (GMDSS) för att kunna skicka och ta emot nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden
(L6) På ett tydligt och strukturerat sätt tillämpa vedertagen terminologi (IAMSAR) i kommunikation mellan fartyg och andra aktörer, särskilt när det gäller nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden nyttjande IMO:s Standard Marine Communication Phrases
(L7) Genom ett medvetet språkval, muntligt och skriftligt, förmedla ett händelseförlopp och tillhörande åtgärder ombord

Nedan:

Chalmers lärande mål som harmoniserar mot ECC Electrionic Communications Committee samt -Transportstyrelsen TSFS 2020:8 och är godkända av Transportstyrelsen

Lärandemål -ECC Electrionic Communications Committee
ERC/Decision (99)01
The harmonised examination syllabi for the General Operator’s Certificate (GOC) and the Restricted Operator’s Certificate (ROC)

Lärandemål -Transportstyrelsen TSFS 2020:8
Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal
10,11 kap

TSFS 2020:8:1
Internationella regelverk
– SOLAS
– Det internationella radioreglementet (ITU-RR)
– STCW
TSFS 2020:8:2
Identifiering av radiostationer
– Fartyg
– Kustradiostationer
– SAR-stationer
– VTS-stationer
– Navigationshjälpmedel (AtoN)
– Flygplan
– Räddningsfarkoster
– Satellitkommunikation, fartygsjordstation (SES)
– Satellitkommunikation, landjordstation (LES)
TSFS 2020:8:3
Publikationer
– List of Coast Stations and Special Service Stations (ITU List IV)
– List of Ship Station and Maritime Mobile Service Identity Assign¬ments (ITU List V)
– Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services
– Admiralty List of Radio Signals
TSFS 2020:8:4
Teknisk teori
– Radiovågors utbredning
– Modulering och maritima sändningsklasser
– Sändare och mottagare
– Batterier
– Antenner
– DSC
– Radiotelex (NBDP)
– Felsökning och service på GMDSS-utrustning
– Radiospektrum inkluderat VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF och EHF

TSFS 2020:8:5
GMDSS-komponenter, teori och praktiska övningar
– Säkerhetsåtgärder inkluderat elektromagnetiska fält och dess risker
– Handhållen VHF
– Handhållen VHF för aeronautisk kommunikation
– VHF DSC inkluderat sända och ta emot meddelande med skarp utrustning
– Återkallande av oavsiktliga nödmeddelanden
– MF/HF DSC
– Radiotelex (NBDP)
– Satellitkommunikation
– Cospas/Sarsat
– EPIRB
– SART och AIS-SART
– Maritime Safety Information (MSI)
– Navtex
TSFS 2020:8:6
Övrig utrustning ombord
– UHF
– AIS
– Ship Security Alert System (SSAS)
TSFS 2020:8:7
Eftersökning och räddning (SAR)
– Sjö- och flygräddningscentral
– IAMSAR-manual
– Radio medical
TSFS 2020:8:8
Rutiner och rapporteringssystem för fartyg
– AMVER
– JASREP
– MASTREP
– LRIT
TSFS 2020:8:9
Färdigheter och operativa förfaranden för allmän kommunikation
– Säkerhetskommunikation på engelska
– Kostnader relaterade till radiotrafik
– Sekretess och tystnadsplikt gällande radiokommunikation 

Innehåll

- Allmän radiokommunikation
- Nöd-, il och säkerhetsradiokommunikation
- GMDSS - system, komponenter, utrustningskrav, handhavande, regelverk
- Säkerhetskommunikation på engelska inkluderande
- - Bokstavering och positionsangivelser
- - Vokabulär från IMO och andra vedertagna källor
- - Fraser och terminologi gällande ankomst, ankring, angöring, avgång och lotsning
- - Terminologi gällande väderinformation
- - Terminologi och fraser gällande nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden
- - Terminologi och fraser gällande rapportering av personskador och olycksfall
- Rapportskrivning

Kursen omfattar delvis kraven i annex 3 till IMO A.703(17) Recommendation on Training of Radio Operators related to the General Operator's Certificate (GOC). Kursen är anpassad för att tillgodose krav i STCW och International Telecommunication Union (ITU) radioreglemente.

Först efter att kursen
Safety & Security Officer är genomförd är samtliga krav för att erhålla ett allmänt operatörs certifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC) uppfyllda.

Organisation

Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie och med övningar i simulator och i språklaboratorium. Övningar är obligatoriska.

En stor del av kursen bygger på självstudier och distansmaterial via kurshemsidan samt möjligheten att använda radiosimulatorn i syfte att färdighetsträna.

Litteratur

IMO, GENERAL OPERATOR¿S CERTIFICATE FOR GMDSS (Model course 1.25 plus compendium) (2015 Edition), ISBN 978-92-801-16113
IMO, IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP), 2002. ISBN 978 92 801 42112

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Radiosimuleringar. Samtliga sju övningar i simulatorn är obligatoriska och examinerar lärandemål L5 och L6.
Del B: Skriftlig tentamen. Examinerar lärandemål L1, L2, L3 och L4
Del C: Inlämningsuppgift. Examinerar lärandemål L7.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-II/1 Respond to a distress signal at sea: Search and rescue
  Ingår även i kurs:SJM080,SJO762,SJO764,
 • A-II/1 Use the IMO Standard Marine Communication Phrases and use English in written and oral form: English language
  Ingår även i kurs:SJM016,SJM033,SJM055,

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2024-04-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0221 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination inspera
  • 2024-04-02: Plats Plats ändrat från Lindholmen, Data till Lindholmen-salar av Examinator
   [2024-08-29 3,0 hp, 0221]
  • 2024-04-02: Plats Plats ändrat från Lindholmen, Data till Lindholmen-salar av Examinator
   [2024-05-27 3,0 hp, 0221]
  • 2024-04-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0221 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination inspera
  • 2024-02-28: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data av Examinator
   [2024-05-27 3,0 hp, 0221]
  • 2024-02-28: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data av Examinator
   [2024-08-29 3,0 hp, 0221]
  • 2023-10-04: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data av Examinator
   [2023-10-07 3,0 hp, 0221]
 • Ändring gjord på modul:
  • 2024-04-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0221 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination inspera
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-11-27: Examinator Examinator ändrat från Mats Gruvefeldt (sk98grma) till Daniel Ernstsson (erntsson) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]