Kursplan för Marin kommunikation

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine communication
 • KurskodSJM026
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75138
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Laboration, del A 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0221 Tentamen, del B 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp
  • 27 Maj 2024 em L
  • 07 Okt 2023 fm L_DATA
  • 29 Aug 2024 em L
  0321 Inlämningsuppgift, del C 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Inga.

   Syfte

   Kursen syfte är ge den studerande kunskap och färdigheter för att kunna fullgöra tjänst som radiooperatör, både under normala- och i nödsituationer, på ett handelsfartyg samt att introducera och praktisera marin engelska i kommunikation.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   (L1) Beskriva säkerhetskommunikation ur ett marint perspektiv.
   (L2) Förklara struktur, delsystem och användande av det globala marina nöd och säkerhetssystemet (GMDSS)
   (L3) Redogöra for struktur och användande av radiokommunikation vid fartygs framförande
   (L4) Resonera kring historik, tillämpning och betydelse av IMO:s Standard Marine Communication Phrases.
   (L5) Använda delsystem ingående i det globala marina nöd och säkerhetssystemet (GMDSS) för att kunna skicka och ta emot nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden
   (L6) På ett tydligt och strukturerat sätt tillämpa vedertagen terminologi (IAMSAR) i kommunikation mellan fartyg och andra aktörer, särskilt när det gäller nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden nyttjande IMO:s Standard Marine Communication Phrases
   (L7) Genom ett medvetet språkval, muntligt och skriftligt, förmedla ett händelseförlopp och tillhörande åtgärder ombord

   Nedan:

   Chalmers lärande mål som harmoniserar mot ECC Electrionic Communications Committee samt -Transportstyrelsen TSFS 2020:8 och är godkända av Transportstyrelsen

   Lärandemål -ECC Electrionic Communications Committee
   ERC/Decision (99)01
   The harmonised examination syllabi for the General Operator’s Certificate (GOC) and the Restricted Operator’s Certificate (ROC)

   Lärandemål -Transportstyrelsen TSFS 2020:8
   Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal
   10,11 kap

   TSFS 2020:8:1
   Internationella regelverk
   – SOLAS
   – Det internationella radioreglementet (ITU-RR)
   – STCW
   TSFS 2020:8:2
   Identifiering av radiostationer
   – Fartyg
   – Kustradiostationer
   – SAR-stationer
   – VTS-stationer
   – Navigationshjälpmedel (AtoN)
   – Flygplan
   – Räddningsfarkoster
   – Satellitkommunikation, fartygsjordstation (SES)
   – Satellitkommunikation, landjordstation (LES)
   TSFS 2020:8:3
   Publikationer
   – List of Coast Stations and Special Service Stations (ITU List IV)
   – List of Ship Station and Maritime Mobile Service Identity Assign¬ments (ITU List V)
   – Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services
   – Admiralty List of Radio Signals
   TSFS 2020:8:4
   Teknisk teori
   – Radiovågors utbredning
   – Modulering och maritima sändningsklasser
   – Sändare och mottagare
   – Batterier
   – Antenner
   – DSC
   – Radiotelex (NBDP)
   – Felsökning och service på GMDSS-utrustning
   – Radiospektrum inkluderat VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF och EHF

   TSFS 2020:8:5
   GMDSS-komponenter, teori och praktiska övningar
   – Säkerhetsåtgärder inkluderat elektromagnetiska fält och dess risker
   – Handhållen VHF
   – Handhållen VHF för aeronautisk kommunikation
   – VHF DSC inkluderat sända och ta emot meddelande med skarp utrustning
   – Återkallande av oavsiktliga nödmeddelanden
   – MF/HF DSC
   – Radiotelex (NBDP)
   – Satellitkommunikation
   – Cospas/Sarsat
   – EPIRB
   – SART och AIS-SART
   – Maritime Safety Information (MSI)
   – Navtex
   TSFS 2020:8:6
   Övrig utrustning ombord
   – UHF
   – AIS
   – Ship Security Alert System (SSAS)
   TSFS 2020:8:7
   Eftersökning och räddning (SAR)
   – Sjö- och flygräddningscentral
   – IAMSAR-manual
   – Radio medical
   TSFS 2020:8:8
   Rutiner och rapporteringssystem för fartyg
   – AMVER
   – JASREP
   – MASTREP
   – LRIT
   TSFS 2020:8:9
   Färdigheter och operativa förfaranden för allmän kommunikation
   – Säkerhetskommunikation på engelska
   – Kostnader relaterade till radiotrafik
   – Sekretess och tystnadsplikt gällande radiokommunikation 

   Innehåll

   - Allmän radiokommunikation
   - Nöd-, il och säkerhetsradiokommunikation
   - GMDSS - system, komponenter, utrustningskrav, handhavande, regelverk
   - Säkerhetskommunikation på engelska inkluderande
   - - Bokstavering och positionsangivelser
   - - Vokabulär från IMO och andra vedertagna källor
   - - Fraser och terminologi gällande ankomst, ankring, angöring, avgång och lotsning
   - - Terminologi gällande väderinformation
   - - Terminologi och fraser gällande nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden
   - - Terminologi och fraser gällande rapportering av personskador och olycksfall
   - Rapportskrivning

   Kursen omfattar delvis kraven i annex 3 till IMO A.703(17) Recommendation on Training of Radio Operators related to the General Operator's Certificate (GOC). Kursen är anpassad för att tillgodose krav i STCW och International Telecommunication Union (ITU) radioreglemente.

   Först efter att kursen
   Safety & Security Officer är genomförd är samtliga krav för att erhålla ett allmänt operatörs certifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC) uppfyllda.

   Organisation

   Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie och med övningar i simulator och i språklaboratorium. Övningar är obligatoriska.

   En stor del av kursen bygger på självstudier och distansmaterial via kurshemsidan samt möjligheten att använda radiosimulatorn i syfte att färdighetsträna.

   Litteratur

   IMO, GENERAL OPERATOR¿S CERTIFICATE FOR GMDSS (Model course 1.25 plus compendium) (2015 Edition), ISBN 978-92-801-16113
   IMO, IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP), 2002. ISBN 978 92 801 42112

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Del A: Radiosimuleringar. Samtliga sju övningar i simulatorn är obligatoriska och examinerar lärandemål L5 och L6.
   Del B: Skriftlig tentamen. Examinerar lärandemål L1, L2, L3 och L4
   Del C: Inlämningsuppgift. Examinerar lärandemål L7.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   STCW

   • A-II/1 Respond to a distress signal at sea: Search and rescue
    Ingår även i kurs:SJM080,SJO762,SJO764,
   • A-II/1 Use the IMO Standard Marine Communication Phrases and use English in written and oral form: English language
    Ingår även i kurs:SJM016,SJM033,SJM055,

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på tentamen:
    • 2023-10-04: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data av Examinator
     [2023-10-07 3,0 hp, 0221]
   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2023-11-27: Examinator Examinator ändrat från Mats Gruvefeldt (sk98grma) till Daniel Ernstsson (erntsson) av Viceprefekt
     [Kurstillfälle 1]