Kursplan för Från digital skissning till grafiska presentationer

Kursplan fastställd 2016-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDigital sketching and graphical presentations
 • KurskodPPU074
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 16115
 • Max antal deltagare45
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp2,5 hp2,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • PPU070 Advanced sketching
  • PPU072 Advanced sketching
  • PPU073 Digital sketching and graphic design

  Behörighet

  Information saknas

  Särskild behörighet

  För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
  Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  MPP056 Skiss & Modellteknik eller liknande, PPU220 Skiss och presentationsteknik eller liknande.

  Syfte

  att ytterligare utveckla färdigheter i att skissa och skapa tredimensionella produktformer i vektor-och pixelbaserade program samt visa på en ökad förståelse för visuell perception och produktrenderingar. Vidare syftar kursen till att fördjupa kunskapen om hur man på ett effektivt sätt arbetar med grafisk formgivning för att göra skarpa produkt- och slutpresentationer.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Skissa bilder med hjälp av digitala skissplattor eller liknande
  • Utveckla/vidareutveckla skisser genom att alternera mellan olika digitala arbetsverktyg
  • Skapa och använda olika tekniker för att skissa med digitala verktyg och visa idéer i form av renderade bilder avsedd för presentationer
  • arbeta med typografi och textsättning
  • Skapa och arbeta med grafiska presentationer såsom posters, broschyrer och underlag för web med hjälp av vektorgrafik, text och pixelerade bilder
  • Presentera skarpa grafiska arbeten avsedda för slutpresentationer

  Innehåll

  Kursen inkluderar föreläsningar, handledning, tillämpningar från redan publicerade exempel, workshops och experiment med olika produkt- och presentationsmaterial. Det kreativa arbetet kommer att ske med programvaror som hanterar vektorgrafik, text och pixelerade bilder. Skisser kommer att göras på digitala skissbrädor eller liknande.

  Organisation

  Kursen inkluderar föreläsningar och uppgifter som skall skapa förutsättningar att utveckla och fördjupa kunskap och förståelse för det givna ämnet.

  Litteratur

  annonseras vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Betyg ges enlig skala: underkänd/godkänd.

  Betyget består av tre obligatoriska moment: Närvaro och aktivt deltagande (20 % av betyget), inlämningsuppgifter (60 % av betyget), Portfolio (20 % av betyget).