Kursplan för Introduktion till bioinformatik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2017-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to bioinformatics
 • KurskodMVE510
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Informationsteknik, Matematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08127
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp
 • 16 Jan 2020 fm M
 • 08 Apr 2020 em DIST
 • 26 Aug 2020 fm J
0217 Laboration 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Information saknas

  Särskild behörighet

  För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
  Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kurser i molekylärbiologi och statistik.

  Syfte

  Kursen introducerar bioinformatik med speciellt fokus på hur genomikdata genererad med storskaliga mätmetoder kan användas inom livsvetenskaperna. Kursen kommer att inkludera olika tekniker för datagenerering tillsammans med de grundläggande koncepten för analys och visualisering. Svårigheter och utmaningar relaterade till genomikdata kommer även att diskuteras.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Förklara hur bioinformatik och storskalig molekylärbiologisk data kan användas för att lösa biologiska problem.
  • Förklara fördelarna och nackdelarna med de olika metoderna för storskalig DNA- and protein-sekvensering samt deras tillämpningar inom genomiken.
  • Beskriva och tillämpa metoder för analys av sekvensdata.
  • Beskriva metoder för att anpassa sekvenser med syfta att identifiera mutationer och att uppskatta mängden mRNA, proteiner och gener.
  • Beskriva och tillämpa algoritmer för att utforska och visualisera hög-dimensionell data.
  • Beskriva och tillämpa metoder för att identifiera biologiska effekter i data från storskalig DNA-sekvensering.
  • Beskriva och tillämpa metoder för att utvärdera statistisk signifikans i hög-dimensionell data.
  • Förklara och kritiskt diskutera  i) kvantitativitet, ii) "the curse of dimensionality" samt iii) korrelation och kausalitet i relation till storskalig molekylärbiologisk data.

  Innehåll

  Kursinnehållet omfattar metoder för storskalig sekvensering, tillvägagångssätt för analys av sekvensdata samt deras tillämpningar, algoritmer för utforskande analys och visualisering av hög-dimensionell data samt statistiska metoder för att utvärdera biologiska effekter i hög-dimensionell data. Utmaningarna kopplade till analys av storskalig data inom livsvetenskaperna kommer även att diskuteras.

  Organisation

  Föreläsningar och datorlaborationer.

  Litteratur

  Bestäms senare. Specificeras I kurs-PM.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Obligatoriska datorlaborationer samt skriftlig tentamen.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2020-01-13: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av annbe
    [2020-01-16 5,0 hp, 0117]