Kursplan för Matematik, matematisk statistik med metoder

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematics, statistics and methods
 • KurskodMVE490
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTAFFS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 60114
 • Max antal deltagare40
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 9 hp
Betygsskala: TH
9 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 31 Okt 2019 em H
 • 09 Jan 2020 em M
 • 19 Aug 2020 em J

I program

Examinator

 • Anders Muszta
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Syftet med kursen är att fördjupa studerandenas kunskaper i matematik och ge kunskaper i grundläggande sannolikhetslära och statistiska metoder som används inom teknik och samhällsvetenskap. Huvudsyftet av matematikdelen är att fördjupa studerandenas matematikkunskaper och att ge de kunskap i matematik som behövs inom statistikdelen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • planera insamling av data
 • använda deskriptiva statistiska verktyg och statistiska metoder för att beskriva och och tolka data
 • förklara slumpens inverkan på olika situationer, t.ex. på mätresultat 
 • använda och förklara matematiska begrepp inom matematisk statistik, samt kunna definitioner, bevisa satser och härleda formler samt utföra matematiska beräkningar utifrån presenterade begrepp

Innehåll

Kursen innehåller tre moment, inledande matematisk analys, introduktion till matematisk statistik och ett projekt. Inom delen med matematik tas följande begrepp upp: variabel, funktionsbegrepp, gränsvärde, derivata och integral samt infinitesimalkalkyl, integrationsmetoder, med inriktning mot grundläggande sannolikhetslära, såsom frekvens- och fördelningsfunktion, väntevärde och varians. Inom delen med matematisk statistik ingår begreppet stokastisk variabel, normalfördelning, intervallskattning, linjär regression och principer för hypotestest. I projektet analyserar man data från någon tidigare kurs eller någon annan lämplig samhällsvetenskaplig data genom att använda metoder som man har lärt sig i kursen.

Organisation

Kursen omfattar ca 32 föreläsnings- eller övningstillfällen och några tillfällen för handledning för projektet.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygsskala TH. För ett godkänt betyg behövs även ett godkänt projekt.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-23: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2020-01-09 9,0 hp, 0116]
  • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen av grunnet
   [2019-10-31 9,0 hp, 0116]
  • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Hörsalar på hörsalsvägen till Hörsalar på hörsalsvägen av grunnet
   [2019-10-31 9,0 hp, 0116]
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-06-07: Examinator Examinator ändrat från Erik Broman (broman) till Anders Muszta (muszta) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]