Kursplan för Stokastiska processer

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStochastic processes
 • KurskodMVE330
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20122
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0109 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 05 Jun 2020 fm J
 • 17 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En av kurserna
MVE140 Foundations of probability theory
TMS110 Markov theory
MVE170 Basic Stochastic Processes
TMS125 Basic Stochastic Processes F
MVE135 Random Processes with Applications
eller motsvarande. Kontakta examinator för mera information.

Syfte

Kursen skall ge solida kunskaper om stokastiska processer, tillräckliga för användningar på alla nivåer inom matematiska vetenskaper och naturvetenskaper. En avancerad behandling av stokastiska processer vilar på sannolikhetsteori och matematisk analys, och syftet med kursen är att ge en sådan behandling. Därmed finns ett fokus på bevis och stringens.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kursen skall ge solida kunskaper om stokastiska processer, tillräckliga för användningar på alla nivåer inom matematiska vetenskaper och naturvetenskaper. En avancerad behandling av stokastiska processer vilar på sannolikhetsteori och matematisk analys, och syftet med kursen är att ge en sådan behandling. Därmed finns ett fokus på bevis och stringens.

Innehåll

Stationära och svagt stationära processer. Gaussiska processer. Förnyelse teori och köteori. Martingaler.

Organisation

Föreläsningar. Läsuppgifter.

Litteratur

Grimmett G. and Stirzaker D.: Probability and Random Processes, Third
Edition 2001. Chapters 6 and 8-12.

Examination inklusive obligatoriska moment

Hemuppgifter och/eller en skriftlig examen.


Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-06-22: Inställd Ändrat till inställd av Elisabeth Eriksson, MV
   [2020-08-17 7,5 hp, 0109] Inställt - The form of examination has changed. Contact the examiner for more information.
  • 2020-04-29: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av elisabeth eriksson
   [30782, 51063, 3], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-12-13: Examinator Examinator ändrat från Michael Björklund (micbjo) till Jakob Björnberg (jakobbj) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]