Kursplan för Design och analys av kliniska försök

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign and analysis of clinical trials
 • KurskodMVE200
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20124
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 19 Mar 2020 fm SB
 • 09 Jun 2020 fm J
 • 28 Aug 2020 em J

I program

Examinator

 • Ziad Taib
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Analys-baserad sannolikhetsteori och matematisk statistik används genom hela kursen. Många tekniker för statistisk slutledning kan vara nyttiga inom ramen för kliniska försök (kategoriska metoder, linjära modeller, mixade modeller, överlevnadsanalys, etc.) Av denna orsak är alla sådana förkunskaper värdefulla för inlärningen av kursinnehållet. Minimum förkunskaper är en kurs i statistiska linjära modeller.

Syfte

Kursens syfte är att ge teoretisk och praktisk kunskap om design och analys av kliniska provningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- genkänna vanliga försöksplaner för kliniska försök och förklara deras logik,

- genomföra statistiska analyser för kursens olika försöksplaner med användning av programpaket. 

Innehåll

Protokoller för kliniska provningar, källor till bias i kliniska försök, blinding, randomisering, beräkning av stickprovsstorlek, design och analys av fas I, fas II, fas III, och hybrida försök, interimanalys, non-inferiority studier; stokastisk curtailment, Bayes designs, och administrativa frågeställningar inom försöksdesign.

Organisation

Föreläsningar, datorövningar.

Litteratur

Design and Analysis of Clinical Trials: Concepts and Methodologies (Wiley Series in Probability and Statistics) (Hardcover) av Shein-Chung Chow och Jen-Pei Liu. Några handouts.

Examination inklusive obligatoriska moment

Hemuppgifter och skriftlig examen. 

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-04-29: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av elisabeth eriksson
   [30874, 51540, 3], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
  • 2020-01-23: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av grunnet
   [2020-03-19 7,5 hp, 0108]
  • 2020-01-21: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av elisabeth eriksson
   [30874, 51540, 2], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)