Kursplan för Vetenskaplig visualisering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnScientific visualization
 • KurskodMVE080
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20116
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i matematik, numerisk analys, programmering och datastrukturer samt Matlabprogrammering. Eftersom detta är en introduktionskurs till visualisering krävs ingen tidigare kunskap om datorgrafik.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en översikt av verktyg och tekniker för vetenskaplig visualisering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* tänka i visualiseringstermer
* producera klargörande grafik i ett antal vanliga situationer
* använda avancerad Matlabgrafik och grundläggande ParaView
* konstruera grafiska användargränssnitt med Matlab

Innehåll

Lösandet av beräkningsproblem med hjälp av dator genererar ofta stora datamängder. Denna kurs handlar om hur datorgrafik kan användas för att visualisera data för att få bättre förståelse av problem och lösning. I enkla fall kan kanske lösningen representeras som en kurva. Mer komplicerade problem har lösningar i form av ytor eller volymer, kanske tidsberoende. Många matematiska problem genererar kanske inte så stora datamängder men kräver förståelse av mer än tre dimensioner. Kursen innehåller följande delar: Olika tekniker för att visualisera ytor, volymer och andra geometriska objekt. Animation. Interaktion. Något om konstruktion av användargränssnitt. Avancerad Matlabgrafik. ParaView samt kort om OpenGL och GeoGebra. Nödvändiga datorgrafiska grundbegrepp som transformationer och ljusmodeller.

Organisation

Föreläsningar och datorlaborationer. Laborationerna, som utgör en väsentlig del av kursen, består av flera uppgifter där studenten får lösa olika visualiseringsproblem.
Uppgifterna är hämtade från numerisk analys och tillämpad matematik.
Var god se kurshemsidan för mer information. 

Litteratur

Föreläsningsanteckningar, artiklar och manualer.

Examination inklusive obligatoriska moment

Obligatoriska laborationer och hemtentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-04-03: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 2 av UBS/UOL