Kursplan för Förbränningsmotorteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInternal combustion engines
 • KurskodMTF240
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAUT
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Kemiteknik med fysik, Maskinteknik, Sjöfartsteknik, Teknisk fysik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 06120
 • Max antal deltagare85
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0199 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 31 Okt 2019 em H
 • 08 Jan 2020 em M
 • 24 Aug 2020 em J

I program

Examinator

 • Lucien Koopmans
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurs(er) i termodynamik och strömningslära.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om förbränningsmotorer. En genomgång av de grundläggande principer som styr motorkonstruktion och funktion ges. Vidare täcker kursen hur driftsegenskaper, effekt, verkningsgrad och utsläpp, beror på en motors konstruktion och drifttillstånd.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förklara en förbränningsmotors (och i viss mån hela drivlinans) egenskaper såsom effekt, vridmoment och verkningsgrad.
 • beskriva och förklara de fenomen som pågår i en förbränningsmotor, såsom gasväxling, förbränning och utsläppsbildning.
 • reflektera över förbränningsmotorns roll ur både ett hållbarhets och etiskt perspektiv, både vad gäller transportsystemet och emissionsproblematiken.

Innehåll

Kursen är en grundkurs i Förbränningsmotorteknik som ger studenten tillräckliga kunskaper att ta aktiv del i konstruktion och utveckling inom fordonsindustrin.

Kursen är kopplad främst till tre globala hållbarhetsmål nämligen:

 • #3, hälsa och välbefinnande, till exempel avgasemissioner
 • #7, hållbar energi för alla, till exempel verkningsgrad / CO2
 • #13, bekämpa klimatförändringar, till exempel verkningsgrad / CO2

Organisation

Kursen är upplagd som en föreläsningsbaserad kurs kompletterad med två tekniska inlämningsuppgifter och en etikuppgift. Det ingår också några räkneövningar, en motorlab och en motordemonteringsövning. I slutet av läsvecka 3 (troligtvis lördag) ligger en dugga.

Litteratur

I första hand används John B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill 1988, ISBN 0-07-100499-8. Det är dock även möjligt att använda följande bok: Richard Stone, Introduction to Internal Combustion Engines, 4th Edition, SAE International 2012, ISBN 978-0-7680-2084-7. Utöver läroboken kommer några tekniska rapporter och utdelade rapporter att användas som kursmaterial.

Examination inklusive obligatoriska moment

Det finns en dugga där viss problemlösning testas, och en skriftlig sluttentamen. Deltagande i laborationer och avslutade inlämningsuppgifter är en förutsättning för att bli godkänd på kursen. Duggan är inte obligatorisk men rekommenderas starkt då ett godkänt resultat där underlättar den slutliga tentan.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-10-30: Plats Plats ändrat från M till Hörsalar på hörsalsvägen av annbe
   [2019-10-31 7,5 hp, 0199]
  • 2019-09-20: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2020-01-08 7,5 hp, 0199]
  • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2019-10-31 7,5 hp, 0199]